reali-logo

ספר המאה

ביה"ס הריאלי העברי בחיפה הנו מוסד חינוכי עצמאי (וחל"ץ). תלמידינו, המתקבלים לביה"ס בתהליך של מיון ובחירה, נהנים ממסלול חינוך רצוף מגן ועד י"ב, ומתחנכים לאור חזון ביה"ס: "להיות מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם, מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית".

להמשך קריאה
לא סוגרים את הריאלי

משולחנו של המנהל הכללי

מנהלת אתר האינטרנט

משפחת הריאלי, מיום הקמתו של בית הספר הריאלי העברי בחיפה היה ייעודו וחזונו לשמש מוסד מוביל בתחומי החינוך, ההוראה והלמידה. העצמאות הפדגוגית היא זו שאפשרה … להמשיך לקרוא

לוח ארועים

תאריך/זמן אירוע
יום א'
11.06.2017 - 16.06.2017
כל היום
שבוע ימי הורים בגני חורש וניצנים - אשכול הגנים
בית בירם, חיפה
יום ד'
14.06.2017
כל היום
מסיבת סיום כיתות ו' - מטו"ס
מרכז הכרמל מטו"ס, חיפה
יום ד'
14.06.2017
כל היום
מסיבת סיום כיתות ו' מטו"ס
מרכז הכרמל מטו"ס, חיפה
יום ה'
15.06.2017
כל היום
מסיבת סיום ט' - מטו"ס
מרכז הכרמל מטו"ס, חיפה
יום ה'
15.06.2017
כל היום
מסיבת סיום ט' מטו"ס
מרכז הכרמל מטו"ס, חיפה
יום ה'
15.06.2017
כל היום
מסיבת סיום כיתות א' מטו"ס
מרכז הכרמל מטו"ס, חיפה
יום ב'
19.06.2017
כל היום
מסיבת סיום לכיתות ו' יסוד אחוזה
יסוד אחוזה, חיפה
יום ג'
20.06.2017
כל היום
סיום שנת הלימודים תשע"ז
יום ג'
04.07.2017
כל היום
מסיבת סיום - גן הדרים
בית בירם, חיפה
יום ד'
05.07.2017
כל היום
מסיבת סיום גן חורש - אשכול הגנים
בית בירם, חיפה