סביבות למידה

סביבת למידה היא מרחב הכולל את כל הנדרש ללמידה. היא מספקת מידע של תכנים, כללים וכלי חשיבה הרלוונטיים לנושא הנלמד.

סביבת הלמידה מכילה גירויי חשיבה המעוררים את התלמידים לעיסוק בתכני הלימוד ובתהליכי חשיבה מורכבים מתוך מעורבות פעילה ויחסי גומלין עם שותפים שונים. היא מתעצבת באופן דינמי על-ידי המורה והתלמידים באופן שמשרת אותה ואת מטרותיה, והיא מחייבת יכולות של התמצאות וחשיבה ביקורתית מצד שותפיה.

פס"ל – פיתוח סביבות למידה

מעבר לתפיסה הפדגוגית המוכרת כ"סביבות למידה" שעיקרה הוצג לעיל, הוכנה בבית הספר תכנית מקיפה באיכותה ובמימונה לשם טיפול יסודי בתשתיות הלמידה הפיזיות שקיימות בבית הספר. תכנית פס"ל (פיתוח סביבות למידה) בהובלתו של הסמנכ"ל למינהל וכספים – יצחק שלו (שלבי) – מיושמת בבית הספר הלכה למעשה ומאפשרת את מימושה של תפיסת הלמידה המיטבית שעוצבה אצלנו.

בין עקרונות התכנית ניתן למצוא:

  • גמישות ופונקציונליות בתכנון מרחבי הלמידה
  • טיפוח מרחבים המזמנים תהליכי למידה מגוונים
  • תשתית מתקדמת של טכנולוגיות מידע
  • למידה בכל מקום
  • מרחבי עבודה מקצועיים ותנאים מתקדמים עבור המורים כצוות וכאינדיבידואלים
  • מרחבים חברתיים גדולים ומאפשרים תנועה רבה אך בטוחה, של קהילות שונות

לחצו כאן לקריאת המאמר המלא על אודות התכנית

 

סביבות למידה מתוקשבות

סביבת למידה מתוקשבת עושה שימוש פדגוגי באפשרויות טכנולוגיות ומסייעת לממש למידה מיטבית, אישית ושיתופית ללא אילוצי זמן ומקום. לחצו כאן כדי לקרוא עוד על פדגוגיה מתוקשבת.