הנהלה ומינהל

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
הנהלת בית הספר
רח' הרצל 16, חיפה 3312103
טל: 04-6105100 פקס: 04-8623915
[email protected]

הנהלה ומינהל

המנהל הכללי: ד"ר יוסי בן דב

הנהלה ומינהל

הנהלה ראשית

מחלקת משאבי אנוש

באחריות המחלקה ניהול מערך משאבי האנוש הבית ספרי הכולל בין היתר :

• ניהול מערך איתור, מיון, גיוס וקליטת מורים ועובדים.

• ניהול פעילויות הרווחה והטיפול בפרט.

• ניהול פעילויות הדרכה ופיתוח ניהולי.

• ניהול מערך תכניות הקידום והמכרזים.

• ארגון ומינהל – ריכוז הפעילויות הבית ספריות.

• בניית תקציב שעות שבועיות, ליווי תהליך השיבוץ ובקרה על ביצוע.

• פיתוח כלים ניהוליים בתחום המשאב האנושי וליווי בתהליכי ההטמעה.

תקנון למניעת הטרדה מינית

פיתוח משאבים

זה עשרות שנים, מסתייע ביה"ס בנדיבות לבם של אנשים טובים, רובם ככולם בוגרי ביה"ס, אשר מוצאים לנכון לתרום מכספם לקידומם של מפעלים שונים, בתחומי התשתית והפדגוגיה. בין הנושאים שקודמו: בניית–בניינים חדשים ושדרוג קיימים, עיצוב סביבות למידה, אימוץ תלמידים יוצאי אתיופיה… ועוד.

אגף המינהל והכספים

מחלקת הכספים

באחריות המחלקה, ניהול מערך הכספים של בית הספר. הרכב המחלקה :

חשב ביה"ס – מנהל המחלקה ואחראי לניהול מערכת הכספים של ביה"ס.

עוזרת החשב – תמחור, בקרת תקציב , דוחות חודשיים, הכנת מאזן.

הנהלת החשבונות – רישום ובקרה של תנועת הכספים ובכללם: חשבוניות ספקים, שיקים, תשלומים, בנקים, קבלות, תרומות ועוד.

שכר הלימוד – גביית שכר הלימוד ודיווח מצבת תלמידים למשרד החינוך.

חשבות שכר הסגל – ניהול תשלומי השכר לכלל עובדי בית הספר.

 מחלקת שיווק והרשמה

המחלקה אמונה על הובלת תפיסת השיווק של ביה"ס וגיבושה לתכנית שיווק המקדמת את מיצוב ביה"ס וההרשמה אליו, הובלת תהליך ההרשמה והקבלה לביה"ס, תהליך הבחינות וראיונות של המועמדים, ועדות קבלה וועדות הערעורים.

מחלקת רכש ותשתיות

באחריות המחלקה:

• ניהול מערך הרכש הבית ספרי הכולל, בין היתר, מחשוב, ציוד משרדי לצורכי לימוד ועוד.

• ניהול ופיקוח על תכנית הבינוי.

• ניהול מכרזי רכש, ביטוח ובינוי.

• רישוי מוסדות בית הספר.

משרד המנהל הכללי

יוסי בן דב

ד"ר יוסי בן-דב

המנהל הכללי שליחת מייל 04-6105100

טל כהן

מנהלת לשכה שליחת מייל 04-6105100
גלי טימור

גלי טימור

פיתוח משאבים שליחת מייל 04-6105100

משאבי אנוש

חגית אסדו

חגית אסדו

מנהלת משאבי אנוש שליחת מייל 04-6105100

שמרית לאופר

רכזת משאבי אנוש שליחת מייל 04-6105100
נורית רייכשטיין

נורית רייכשטיין

רכזת משאבי אנוש שליחת מייל 04-6105100

אגף המינהל והכספים

זוהר תנעמי

זוהר תנעמי

מנהל המינהל והכספים שליחת מייל 04-6105100
אושרה מנור1

אושרה מנור

מנהלת לשכה שליחת מייל 04-6105100

מחלקת הכספים

איתי אלוש

איתי אלוש

חשב שליחת מייל 04-6105100
שלום כרמלי

שלום כרמלי

עוזר חשב שליחת מייל 04-6105100
לוי מתי

מתי לוי

חשבת שכר שליחת מייל 04-6105100
סיוון

סיוון חודטוב

חשבת שכר שליחת מייל 04-6105100
טלי מלכא

טלי מלכא

מנהלת חשבונות שליחת מייל 04-6105100
חנה אייזיק

חנה אייזיק

מנהלת חשבונות שליחת מייל 04-6105100
מאיה רודה

מאיה רודה

מנהלת חשבונות שליחת מייל 04-6105100
שרה סטרוגנו

שרה סטרוגנו

אחראית שכר הלימוד שליחת מייל 04-6105100

מחלקת שיווק והרשמה

רקפת טל

רקפת טל

מנהלת שיווק והרשמה שליחת מייל 04-6105100
אלה דימנט

אלה דימנט

רכזת הרשמה שליחת מייל 04-6105100

מיטל נגרין

רכזת הרשמה שליחת מייל 04-6105100

מחלקת רכש ותשתיות

אורי הרטל

אורי הרטל

מנהל רכש ותשתיות שליחת מייל 04-6105100

תמר דר

רכזת רכש ותשתיות שליחת מייל 04-6105100

מחלקת מערכות ותקשוב

רונן קישון

רונן קישון

מנהל מערכות ותקשוב שליחת מייל 04-8146617