מידע למתעניינים

הרשמה

הרשמה תשע"ו - עמוד ראשי הרשמה אייקון

שלום רב לך,
אנו מברכים אותך על התעניינותך לרשום את ילדך לבית ספרנו ומודים לך שבחרת לראות בנו שותפים עתידיים להשקעה החשובה מכל, חינוך ילדך. ברור לנו, כי בחירת מסגרת חינוכית ראויה היא החלטה חשובה מאין כמותה. לפניך מענה למספר שאלות שכיחות, המתייחסות לתהליך ההרשמה והקבלה לבית הספר. לחיצה עם העכבר על השאלה שמעניינת אותך תיתן לך מענה מיידי.

מתי נפתחת ההרשמה?

על מועד ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נעדכן בהקדם.

איפה מתבצעת ההרשמה?

ההרשמה לבית הספר ולריאליגן תתבצע באינטרנט, באתר ההרשמה המקוונת, ותחל ביום פתיחת ההרשמה.

זהו לי המפגש הראשון עם ביה"ס הריאלי. איך אפשר להתרשם מקרוב מביה"ס ומסניפיו?
 • בוקר פתוח בסניפי ריאליגן (אחוזה ובית בירם): תאריך יפורסם בקרוב.
 • בוקר פתוח בסניפי היסוד והחטיבות התיכוניות: תאריך יפורסם בקרוב.
 • יום פתוח בחטיבה העליונה – בית בירם: תאריך יפורסם בקרוב.
 • בביה"ס הריאלי, כל יום הוא יום פתוח. ניתן לפנות למחלקת שיווק והרשמה, לתיאום מועד שנוח לך.
 • מומלץ גם לעיין בעלון ההסברה של ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח לקבלת מידע כללי.
מה הם הקריטריונים להרשמה לריאליגן?

פרטים יעודכנו בהמשך.

מהו תהליך הקבלה לביה"ס?

תהליך הקבלה מורכב ממספר שלבים:

שלב א' – רישום במערכת ההרשמה המקוונת
צירוף מסמכים ותשלום דמי הרשמה בסך 300 ש"ח. המועמדים לכיתות ב' – י' יצרפו גם תעודות משנים עברו. בתום שלב זה יתקבל אישור שהמועמדות נקלטה במערכת. בקשת ההרשמה תטופל רק לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים.

שלב ב' – אישור התעודות ומעבר לשלב הבא
הנהלת ביה"ס תעיין בתעודת המועמד/ת ותחליט על המשך תהליך המועמדות, או הפסקתו.

שלב ג' – בחינות וראיונות 

 • לריאליגן: מילוי שאלון הורים, ריאיון הורים, מפגש קבוצתי עם ילדכם. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתה א': המועמדים יוזמנו לחוג "צעד ריאלי ראשון" – שמונה מפגשים של מוכנות לכיתה א'. במהלך המפגשים תיבדק מוכנותם של המועמדים לכיתה א'. ההשתתפות בחוג הינה חובה. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתות ב'-ו': המועמדים יוזמנו לריאיון ולבחינת ידע, שתתבסס על רשימת נושאים רלבנטית לשכבת הגיל. המבחן ייערך בל"ג בעומר. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתות ז'–י': המועמדים יוזמנו לראיון אישי ולבחינות מטעם מכון אדם-מילא. הבחינות בודקות ידע מצטבר ויכולת ואינן מצריכות הכנה מראש. הבחינות ייערכו בחופשת פורים. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.

שלב ד' – ועדת קבלה
ועדת הקבלה של ביה"ס מתייחסת לכלל נתוני המועמד, בטרם מתקבלת החלטה בעניינו. מרכיב נוסף שנלקח בחשבון הוא שאלת המקומות הפנויים בסניף ובשכבה המבוקשים. מכיוון שבמרבית השכבות עולה מספר המועמדים על מספר המקומות הפנויים, יתקבלו לביה"ס המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים מתוך כלל הנרשמים. בסיכום עבודת הוועדה יישלחו למועמדים מכתבי תשובה בדוא"ל.

מה עלי לעשות אחרי שילדי התקבל לביה"ס?

לשמוח, כי גם אנחנו שמחים ומתרגשים! לאחר שקיבלת מאיתנו את מכתב הקבלה, עליך להסדיר את התחייבותך בהתאם להנחיות המצורפות למכתב הקבלה, כתנאי להבטחת מקום ילדך בבית ספרנו. לצערנו, לא נוכל לשמור מקום למועמד שהוריו לא הסדירו הנדרש בזמן.

מהו שכר הלימוד ואילו תשלומים נוספים נדרשים?

ריאליגן
שכר הלימוד הינו כ- 3,400 ש"ח לחודש, ב- 12 תשלומים הצמודים למדד. שכר הלימוד כולל את כלל הפעילויות בגן.

כיתות א' ואילך
בהתאם לסיכום שגובש עם משרד החינוך, ביה"ס הריאלי יהפוך לבי"ס עצמאי בשכבות א'-ח' (לא יתוקצב ע"י משרד החינוך) בתהליך מדורג שיתפרס על פני 5 השנים הבאות. כתוצאה מכך, לצערנו, שכר הלימוד לשכבות אלו יתייקר.
לעומת זאת, ביה"ס יישאר מוכר שאינו רשמי בשכבות ט'-י"ב (ימשיך להיות מתוקצב ע"י משרד החינוך כפי שהיה עד כה).
שכר הלימוד בשכבות אלו יקטן משמעותית כבר בשנתיים הקרובות.

 • לכיתות א'-ו'
  שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט יעמוד על 17,500 ₪ ויגבה ב-12 תשלומים של כ-1,458 ₪ לחודש הצמודים למדד,
  ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.
  שכר הלימוד ישתנה בשנים הבאות וצפוי להתייצב החל משנה"ל תשפ"ג (ספטמבר 2022) על 21,000 ₪ לשנה.
 • לכיתות ז'-ח'
  שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט יעמוד על 19,800 ₪ ויגבה ב-12 תשלומים של כ-1,650 ₪ לחודש הצמודים למדד,
  ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.
  שכר הלימוד ישתנה בשנים הבאות וצפוי להתייצב החל משנה"ל תשפ"ג (ספטמבר 2022) על 26,500 ₪ לשנה.
 • לכיתות ט'-י"ב
  שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט יעמוד על 13,000 ₪ ויגבה ב-12 תשלומים של כ-1,083 ₪ לחודש הצמודים למדד,
  ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.
  שכר הלימוד צפוי לרדת ל-9,800 ₪ כבר משנה"ל תש"פ.

בית הספר יפעל ככל יכולתו לסייע למשפחות בפריסת תשלומי שכר הלימוד.

קורס קיץ באנגלית
מועמד שהתקבל לביה"ס לכיתות ז' או י', רשאי להצטרף לקורס קיץ באנגלית. עבור חלק מהמועמדים, ההשתתפות בקורס הינה חובה. ההשתתפות בקורס כרוכה בתשלום של 350 ש"ח.

האם לביה"ס הריאלי מדיניות הנחות?

לריאליגן
ההנחות בגן הינן הנחות משפחתיות בלבד, כדלהלן:

 • אח הלומד בביה"ס – 10%
 • תאומים – 20%.

לכיתות א' ואילך

 • משפחות להן יותר מילד אחד הלומדים בו זמנית בביה"ס
 • הנחה אישית על בסיס סוציו-אקונומי

לשאלות נוספות, ניתן לפנות למחלקת שיווק והרשמה, בטלפון 1-800-797-797 או בדוא"ל.

ניתן להשאיר פרטים ונדאג לחזור אליך בהקדם.