מידע למתעניינים

הרשמה - 12.1.17

הרשמה תשע"ו - עמוד ראשי הרשמה אייקון

שלום רב לך,
אנו מברכים אותך על התעניינותך לרשום את ילדך לבית ספרנו ומודים לך שבחרת לראות בנו שותפים עתידיים להשקעה החשובה מכל, חינוך ילדך. ברור לנו, כי בחירת מסגרת חינוכית ראויה היא החלטה חשובה מאין כמותה. לפניך מענה למספר שאלות שכיחות, המתייחסות לתהליך ההרשמה והקבלה לבית הספר. לחיצה עם העכבר על השאלה שמעניינת אותך תיתן לך מענה מיידי.

מתי נפתחת ההרשמה?

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח תיפתח ביום ה', 12/01/17, בשעה 9:00.

איפה מתבצעת ההרשמה?

ההרשמה לבית הספר ולריאליגן תתבצע באינטרנט, באתר ההרשמה המקוונת, ותחל ביום פתיחת ההרשמה.

זהו לי המפגש הראשון עם ביה"ס הריאלי. איך אפשר להתרשם מקרוב מביה"ס ומסניפיו?
 • "בוקר פתוח" בסניפי "ריאליגן" (אחוזה ובית בירם): יום ו', 16/12/16, 09.30-11.30.
 • "בוקר פתוח" בסניפי היסוד והחטיבות התיכוניות:
  יום ו', 13/01/17, 12.00-08.00 ויום ו', 27/01/17, 12:00-8:00.
  לתשומת לבך – במטו"ס ובתיכון אחוזה ההרשמה נסגרה.
 • בביה"ס הריאלי, כל יום הוא יום פתוח. ניתן לפנות למחלקת שיווק והרשמה, לתיאום מועד שנוח לך.
 • מומלץ גם לעיין בעלון ההסברה שלנו.
מה הם הקריטריונים להרשמה לריאליגן?
 • לריאליגן אחוזה:
  o בגן החובה (אורנים) 
  נקלוט ילדים בגילאי חובה בלבד (שנתון 2012).
  o חדש – גן מעורב (ברושים) לגילאי טרום חובה וחובה
  (שנתונים 2012-2013). פתיחת הגן מותנית בקבלת רישיון ממשרד החינוך.
 • לריאליגן בית בירם:
  o לגן ניצנים – נקלוט ילדים שנולדו בין התאריכים 31.8.14 – 1.9.13 בלבד.
  o לגני חורש והדרים – נקלוט ילדים בגילאי טרום חובה שנולדו בין התאריכים 31.8.13 – 1.1.13, וכן ילדים בגילאי חובה. לתשומת ליבכם, ההרשמה לגני חורש והדרים הינה מצומצמת.
 • מומלץ לעיין בהרשמה לריאליגן – שנה"ל תשע"ח.
מהו תהליך הקבלה לביה"ס?

תהליך הקבלה מורכב ממספר שלבים:
שלב א' – הרשמה במערכת ההרשמה המקוונת, צירוף מסמכים ותשלום דמי הרשמה בסך 300 ש"ח. המועמדים לכיתות ב' – י' יצרפו גם תעודות משנים עברו. בתום שלב זה יתקבל אישור שהמועמדות נקלטה במערכת. בקשת ההרשמה תטופל רק לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים.
שלב ב' – אישור התעודות ומעבר לשלב הבא: הנהלת ביה"ס תעיין בתעודת המועמד/ת ותחליט על המשך תהליך המועמדות, או הפסקתו.
שלב ג' – בחינות וראיונות:

 • לריאליגן: מילוי שאלון הורים, ריאיון הורים, מפגש קבוצתי עם ילדכם. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתה א': המועמדים יוזמנו לחוג "צעד ריאלי ראשון" – שמונה מפגשים של מוכנות לכיתה א'. במהלך המפגשים תיבדק מוכנותם של המועמדים לכיתה א'. ההשתתפות בחוג הינה חובה. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתות ב'-ו': המועמדים יוזמנו לריאיון ולבחינת ידע, שתתבסס על רשימת נושאים רלבנטית לשכבת הגיל. המבחן ייערך בל"ג בעומר. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתות ז'–י': המועמדים יוזמנו לראיון אישי ולבחינות מטעם מכון אדם-מילא. הבחינות בודקות ידע מצטבר ויכולת ואינן מצריכות הכנה מראש. הבחינות ייערכו בחופשת פורים. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.

שלב ד' – ועדת קבלה: ועדת הקבלה של ביה"ס מתייחסת לכלל נתוני המועמד, בטרם מתקבלת החלטה בעניינו. מרכיב נוסף שנלקח בחשבון הוא שאלת המקומות הפנויים בסניף ובשכבה המבוקשים. מכיוון שבמרבית השכבות עולה מספר המועמדים על מספר המקומות הפנויים, יתקבלו לביה"ס המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים מתוך כלל הנרשמים. בסיכום עבודת הוועדה יישלחו למועמדים מכתבי תשובה בדואר ישראל.

מה עלי לעשות אחרי שילדי התקבל לביה"ס?

קודם כל לשמוח, כי גם אנחנו שמחים ומתרגשים! לאחר שקיבלת מאיתנו את מכתב הקבלה בדואר, עליך להסדיר את התחייבותך בהתאם להנחיות המצורפות למכתב הקבלה, כתנאי להבטחת מקום ילדך בבית ספרנו. לצערנו, לא נוכל לשמור מקום למועמד שהוריו לא הסדירו הנדרש בזמן.

מהו שכר הלימוד ואילו תשלומים נוספים נדרשים?
 • לכיתות א' ואילך: שכר הלימוד השנתי עומד על 15,200 ש"ח ונגבה ב- 11 תשלומים של כ- 1,380 ש"ח לחודש, הצמודים למדד. שכר הלימוד כולל את כלל הפעילויות החינוכיות.
 • לריאליגן: שכר הלימוד הינו כ- 3,400 ש"ח לחודש, ב- 12 תשלומים הצמודים למדד. שכר הלימוד כולל את כלל הפעילויות בגן.
 • קורס קיץ באנגלית: מועמד שהתקבל לביה"ס לכיתות ז' או י', רשאי להצטרף לקורס קיץ באנגלית, המתקיים במחצית השנייה של חודש אוגוסט. עבור חלק מהמועמדים, ההשתתפות בקורס הינה חובה. ההשתתפות בקורס כרוכה בתשלום של 350 ש"ח.
האם לביה"ס הריאלי מדיניות הנחות?

לכיתות א' ואילך:

 • משפחות להן יותר מילד אחד הלומדים בו זמנית בביה"ס
 • הנחה אישית על בסיס סוציו-אקונומי

לריאליגן: ההנחות בגן הינן הנחות משפחתיות בלבד, כדלהלן: אח הלומד בביה"ס – 10%, תאומים – 20%.

לשאלות נוספות, ניתן לפנות למחלקת שיווק והרשמה, בטלפון 1-800-797-797 או בדוא"ל.

לידיעת המתעניינים, בימים אלה נמצא בית הספר בדיונים עם משרד החינוך בנושא חוזר מנכ"ל לעניין תשלומי הורים במוסד מוכר שאינו רשמי. לפיכך, ככל שיהיו שינויים לגבי ההרשמה או גובה שכר הלימוד, תימסר על כך הודעה מטעם בית הספר לכל הנרשמים.

ניתן להשאיר פרטים ונדאג לחזור אליך בהקדם.