הצגת תוצרי למידה יסוד מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
19.03.2017 - 24.03.2017
כל היום

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס