מסיבת סיום ט' מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
15.06.2017
כל היום

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס