מסיבת סיום כיתות ו' – מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
14.06.2017
כל היום

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס