בית הספר הריאלי העברי בחיפה

הכנס הפדגוגי השנתי ה-14 ע"ש יצחק שפירא

כשאתם אומרים טכנולוגיה,
למה אתם מתכוונים?

סמנו את המועד:

י' אדר תשע"ח, 25.02.2018

הגשת הצעות            הרשמה לכנס


קול קורא

בית הספר הריאלי העברי בחיפה, אוניברסיטת חיפה - המגמה לטכנולוגיות בחינוך, פאבלאב-מדעטק, קבוצת collective creative

מזמינים אתכם - אנשי חינוך - לשתף את הקהילה המקצועית שלנו במהלכי הוראה-למידה.כמסורת בית הספר, יתקיים הכנס הפדגוגי השנתי ע"ש יצחק שפירא - "כשאתם אומרים טכנולוגיה, למה אתם מתכוונים?". הכנס מהווה הזדמנות לשיתוף פדגוגי בין אנשי חינוך וללמידת עמיתים, באשר ליוזמות ולתהליכים פדגוגיים פורצי דרך.

הכנס ה-14 יעסוק בסוגיות הנובעות מן השילוב של טכנולוגיה וחינוך.

הטכנולוגיה מהווה חלק בלתי נפרד מחיינו, ולאחרונה מתעניינת מערכת החינוך באפשרויות הפדגוגיות הגלומות בה. שילובה בסדר היום של בית הספר מעלה סוגיות ותהיות, והן לב ליבו של כנס זה. בין הסוגיות שנשמח לדון בהן (ולא רק בהן) ניתן למנות:

 • מרחבים חלופיים למרחב הפיזי – הכיתה
 • חששות המתלווים לשימוש בטכנולוגיה בבית הספר
 • סמכות הידע ואתגריה בעידן הטכנולוגיה
 • טכנולוגיה, אתיקה וחברה
 • תפיסות והגות באשר ליחסי הגומלין שבין הטכנולוגיה לפדגוגיה
 • סיפורי התנסות כהשראה פדגוגית
 • סדנאות התנסות

בכנס שפירא ננסה לעמוד על סוגיות אלו ואחרות מנקודת מבטו של המורה.

אנו מזמינים אתכם, שוחרי חינוך וטכנולוגיה, להציג בכנס, לשתף את עמיתיכם במהלכים הפדגוגיים שפיתחתם ולאפשר שיח פורה, אשר יעורר חשיבה באשר למהלכים עתידיים.
בכנס יהיו מושבים מסוגים מגוונים: הרצאות, פאנלים, סדנאות, שולחנות עגולים, פוסטרים ומיצגים בתערוכות.
באתר תוכלו למצוא פרטים לגבי האופן שבו ניתן להגיש הצעות להצגה של מהלכים פדגוגיים בכנס.
מועד אחרון להגשת הצעות: יום ב' ה - 25.12.2017, ז' בטבת תשע"ח.

בברכה,
חברי הצוות בוועדת ההיגוי של כנס שפירא

הגשת הצעות להצגה בכנס

תעודכן בהמשך.
זמנים מושבים מרצים מיקום
15:00-14:30 התכנסות וארוחת צהריים
16:30-15:00 הרצאות
17:40-16:30 מושבים
18:00-17:40 כיבוד
19:00-18:00 הדגמות וסדנאות

הגשת הצעות להצגה בכנס

1. הגשת ההצעות

שימו לב כי על כל מציג בכנס להירשם לכנס באמצעות טופס ההרשמה.

ניתן לצפות בדוגמה לתקציר ולסוגיה לדיון בלחיצה כאן.

יש להגיש את ההצעות להצגה בכנס עד ל- 25.12.2017 באמצעות הטופס שלהלן.

2. בדיקת ההצעות ואישורן

מספר המושבים והמציגים בהם מוגבל בשל לוח הזמנים הצפוף של הכנס. לכן ייבחרו ההצעות באופן שיאפשר פריסה של תמונה פדגוגית עשירה.
ועדת הכנס תבחן בעיון את ההצעות ובמידת הצורך תבקש תיקונים או הבהרות מהמציעים.
תהליך הבדיקה והאישור יימשך עד 15.01.2018. עד למועד זה כל מגיש הצעה יקבל תשובה.

3. כנס שפירא ה-14

כל מציג בכנס יקבל עדכונים מוועדת הכנס בדבר מיקומו בכנס מבחינת לוח זמנים ומבחינת מיקום פיזי, לפי סוג ההצגה ולפי תוכנה.
על המציגים להגיע זמן מספיק לפני מועד הצגתם. מציגים באמצעות פוסטרים ומיצגים בתערוכה - אנא הגיעו לפני תחילת הכנס, בשעה 13:00 לכל המאוחר, כדי להציב את המיצג, ודאגו להיות בקרבתו בזמן ההתכנסות ובזמן ההפסקות.

הנחיות למציגים באמצעות הרצאה:

 • הנחיות לסוג המושב ולסגנון ההרצאה, כולל זמנים מדויקים, יישלחו בדואר האלקטרוני על ידי יו"ר המושב. אנא שימו לב כי לא תתאפשר חריגה מזמן ההצגה שיוקצה, ולכן אתם מתבקשים לוודא את עמידתכם בזמנים.
 • יש לשלוח מראש את המצגות לכנס לכתובת: [email protected], ולא יאוחר מ- 18.02.2018 בשעה 10:00 בבוקר.
  המצגות יישמרו על מחשב ייעודי (בעל מערכת ההפעלה Windows 7) באולם המיועד ויחכו לכם בעת ההצגה. שימו לב כי לא תתאפשר הצגה ממחשבים ניידים או מהתקנים אחרים.
 • אנא דאגו לבקש מאיתנו כל ציוד שנדרש לכם להצגה וספרו לנו על אלמנטים מיוחדים שדרושים לכם בתוך המצגת: סרטונים, קטעי קול, העלאה של תוכנות וחיבור לאינטרנט, כדי שנוכל לסייע להפעלה מוצלחת של ההצגה.
 • מומלץ להקטין את גודל התמונות במצגות בהתאם להנחיות המפורטות כאן, וזאת כדי להקל את העברת המצגת והפצתה.
 • אנא דאגו להגיע למקום ההרצאה מספר דקות לפני תחילת המושב כדי לוודא את תקינות המצגת והציוד הדרוש לכם.

הנחיות למציגים באמצעות פוסטר / מיצג:

 • הנחיות ספציפיות לגודל, לכובד או לכל מדד אחר של המיצג, יתקבלו לאחר אישור ההצעה בהתאם לסוג המיצג ולתוכנו.
 • יש לשלוח מראש תצלום של המיצג או קובץ המכיל את הפוסטר לתלייה לכתובת: [email protected], ולא יאוחר מ- 18.02.2018 בשעה 10:00 בבוקר.
 • יש לדאוג להגיע עם המיצג לרחבת "בית פבזנר" טרם תחילת הכנס ולא יאוחר מהשעה 13:00 ולהציבו במקום שנקבע לו מראש.
 • במהלך הכנס הנכם מתבקשים לעמוד לצד המיצג ולענות לשאלות המבקרים.

מידע כללי

דרכי הגעה ופרטים על כניסה לקמפוס

מיקום הכנס


בית הספר הריאלי העברי בחיפה
קמפוס בית בירם
שדרות אבא חושי 15, חיפה
קישור לאפליקציית Waze

ניתן להגיע בקלות בתחבורה ציבורית ומומלץ להשתמש באפשרות זו.
שימו לב: ניתן להיכנס עם רכב לחניון הקמפוס על בסיס מקום פנוי.
בכניסה עם רכב או בכניסה רגלית יש להצהיר כי הגעתם כאורחים לכנס שפירא.

מפת התמצאות בבית בירם


המכלול הפדגוגי

המכלול הפדגוגי הוא מטה מקצועי הייחודי לבית הספר הריאלי. ייעודו – להניע את ביה"ס למימוש חזונו ולטפח את העשייה החינוכית כמרכיב מרכזי בסדר היום הבית-ספרי. תפקידי המכלול הם:

 1. להמשיך וליזום מהלכי פיתוח המבוססים על מחויבות לחזון ולתפיסת ה'מארג' כמדיניות בית-ספרית, תוך אינטראקציה עם קהילת ביה"ס.
 2. ליצור מסגרות להובלה, להכשרה ולהתפתחות של הסגל.
 3. ללוות את המתרחש בביה"ס וללמוד ממנו באמצעות מהלכים של מדידה והערכה.
הפיתוח הפדגוגי עוסק בעיצוב מתמיד של החשיבה הפדגוגית של ביה"ס על היבטיה השונים. הוא ניזון מלימוד תיאורטי ומעשי ותפקידו ליצור מהלכים המשלבים בין צרכי המציאות לבין הידע האקדמי תוך שיח עם הקהילה. אנשי הפיתוח עוסקים בהתוויית כיוונים להתפתחות פדגוגית תוך יצירה של כלים ושל מסגרות למימושם, וכן בהובלתה של תפיסת ה'מארג' ובעיצוב מסגרות פעולה עבורה. תחומי הפיתוח נגזרים מסדר היום הבית ספרי ומשלבים היבטים פדגוגיים של התחנכות ולמידה, של ארגון וקהילה, של ערכי מוסר ושל תפיסת הידע.


טלפון: 04-9110370

ועדת ההיגוי של הכנס

 • יעודכן בקרוב

ספר הכנס

ספר הכנס יהיה זמין בגרסה מקוונת לקראת מועד הכנס.

The 14th Annual
Shapira Pedagogical Conference

in Honor of Yizhak Shapira, the 3rd headmaster of the school and its president

CALLS FOR PAPERSTBD