החטיבה העליונה בבית בירם

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
החטיבה העליונה בבית בירם
שד' אבא חושי 15, חיפה 3478620
טל: 04-8146600 אינטרפקס: 03-5212157
[email protected]

החטיבה העליונה בבית בירם

מנהל: מנדי רבינוביץ'

אני מאמין

החטיבה העליונה בבית בירם היא לפני הכל מקום מפגש – מפגש של דעת, השכלה, מפגש של צעירים עם עצמם ועם מבוגרים, מפגש של תרבות וערכים.

בכל בוקר נפגשים 1,317 תלמידים עם 170 מורים ועובדים ועושים חינוך. המורים אחראים על חווייתם הלימודית, הישגיהם ומיומנויותיהם של תלמידינו; על עיצוב חווייתם החברתית ודאגה לרווחתם הנפשית.

בבית בירם לומדים מגוון תחומי דעת במגוון צירופים (כ- 70) על פי בחירתם החופשית של התלמידים, המבטאת את אמונתנו בחירותם לבטא את נטיותיהם האישיות.

אנו מאמינים שבית הספר הינו, לפני הכל, מקום מפגש בו מעצבים צעירים את זהותם הערכית דרך עיסוק בדעת וערכים.

אנו מאמינים שבית הספר הראוי אינו רק מכין לחיים אלא הוא החיים עצמם, קהילה בה נחשפים חבריה לפסגות הידע האנושי, מבררים דילמות ערכיות ומעצבים את זהותם האישית.

אנו מאמינים ביצירת זירות מפגש משמעותיות עם כל הפסיפס האנושי של החברה הישראלית כדי לסייע בידם של בוגרינו להגשים את החזון- להיות מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית.
אנו מאמינים בחינוך הנוער לאחריות על חייהם בקמפוס -הלמידה, אורחות חייהם והובלת יוזמות חינוכיות.

אנו מאמינים שכל אלו יכוונו את בוגרינו להיות אליטה משרתת או בלשונו של ד״ר ארתור בירם, מנהלו הראשון שלבית הספר, ״משרתי העם״.

אנו דורשים מתלמידינו סטנדרטים גבוהים – ראשית כל בהיותם בני אדם בעלי נורמות התנהגות גבוהות, המשך בהשקעה משמעותית בלמידה ורכישת הדעת וכלה , לאור חזון ביה"ס, מכוונים אותם להיות מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית. לכן אנו מפגישים את תלמידינו במהלך לימודיהם עם עשרות דמויות מכוננות השראה מפסיפס העשייה בארץ ובעולם.

כל זאת נעשה בקמפוס ירוק, רגוע במסגרת סביבות למידה משוכללות ובאווירה נעימה ושוקקת חיים.