החטיבה העליונה בבית בירם

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
החטיבה העליונה בבית בירם
שד' אבא חושי 15, חיפה 3478620
טל: 04-8146600 אינטרפקס: 03-5212157
[email protected]

החטיבה העליונה בבית בירם

מנהל: מנדי רבינוביץ'

תוצרי פרויקטים

בפרויקטים באזרחות משתתפות השנה שש כתות י"א. תלמידי השכבה כותבים את מטלת הביצוע שהיא חלק מבחינת הבגרות באזרחות על בסיס העקרונות של למידה משלבת פרוייקטים.

שתי כיתות עוסקות ב "אזרחות והגירה" – התלמידים ערכו סיור בתל אביב בהקשרים השונים של נושא זה ונפגשו בבית הספר לשיחה עם מהגרי עבודה.

שתי כיתות עוסקות ב"צילום כמנוף לשינוי חברתי" – הכיתות משתלמות בצילום חברתי, וערכו סיור בעיר חיפה. התוצר יהיה תערוכת צילומים שתוצג בבית הספר.

שתי כיתות עוסקות באוכלוסיות מוחלשות – הכיתות ערכו סיור בעיר חיפה להכרות עם ה"אחר". הפרוייקט המתוכנן הוא יצירת ועריכת מסלול סיור בשכונות העיר חיפה בדגש הכרות עם אוכלוסיות העיר.