יסוד אחוזה - בי

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
יסוד אחוזה – מדעים, טכנולוגיה ומנהיגות
קריית ספר 25, חיפה 3467644
טל: 04-8243937 פקס: 04-8260337
[email protected]

יסוד אחוזה - בי"ס למדעים, טכנולוגיה ומנהיגות

מנהלת: איילה יהודה

תוצרי פרויקטים

פרויקט כיתות ו' - "משפט לשלמה המלך"

שם הפרויקט – משפט לשלמה המלך

תחום הדעת – תנ"ך ושפה

השאלה פורייה– "האם שלמה המלך פועל מתוך מודעות למחוייבותו לעמו?"
את הסוגייה הערכית בחנו הילדים לאור הדגמים הבונים את נרטיב הריבונות שלנו כעם היהודי. דוד ושלמה, הנם סמלים לריבונות ולהמשכיות של הריבונות, ולכן נעזרנו בהם על מנת לבחון דגמים שונים, הן לפי סיפורי המקור, והן, לפי מקורות עדכניים אודות מנהיגים שסרחו בתפקידם.
טרם הצגת הלמידה ביקרנו בבית המשפט, שם נחשפנו להכרת עולם המשפט המבוים, בנייה ולימוד של משפט מבוים וניסוח כתיבה של טיעונים משפטיים. לשם כך נדרשו הילדים לבקיאות רבה בחוק המלך מספר דברים כמקורות מידע להתנהגותו ופועלו של שלמה המלך.
התלמידים חולקו לתיק תביעה, תיק הגנה ושופטים כל זאת לצד למידה של אורות וצללים במלכות שלמה. הצגת משפט מבויים לשלמה המלך נערכה כאשר לנגד העיניים הבוחנות עמדה תמיד סוגיית אחריות ואמות המוסר על פי הן, שלמה פועל כמלך. המשפטים המבוימים נערכו בכיתות הלימוד בנוכחות תלמידי שכבת ו', צוות המורות לתנ"ך ואורחים נוספים.