מידע למתעניינים

הרשמה 10.1.19

הרשמה תשע"ו - עמוד ראשי הרשמה אייקון

שלום רב לך,
אנו מברכים אותך על התעניינותך לרשום את ילדך לבית ספרנו ומודים לך שבחרת לראות בנו שותפים עתידיים להשקעה החשובה מכל, חינוך ילדך. ברור לנו, כי בחירת מסגרת חינוכית ראויה היא החלטה חשובה מאין כמותה. לפניך מענה למספר שאלות שכיחות, המתייחסות לתהליך ההרשמה והקבלה לבית הספר. לחיצה עם העכבר על השאלה שמעניינת אותך תיתן לך מענה מיידי.

מתי נפתחת ההרשמה?

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ תיפתח ביום חמישי, 10/1/19, בשעה 9:00.

היכן מתבצעת ההרשמה?

ההרשמה לבית הספר ולריאליגן תתבצע באינטרנט, באתר ההרשמה המקוונת, ותחל ביום פתיחת ההרשמה.

לאיזה כיתות ניתן להירשם?

ניתן להירשם לגני הילדים ולכיתות א' – ח'.

ההרשמה לכיתות ט' ומעלה תאושר במקרים חריגים בלבד (ועל בסיס מקום פנוי).

כיצד אוכל להתרשם מקרוב מביה"ס ומסניפיו?
 • בוקר פתוח בסניפי ריאליגן (אחוזה, מטו"ס ובית בירם):
  יום שישי, 21/12/18, בין השעות 09:30 – 11:30.
 • בוקר פתוח בסניפי היסוד והחטיבות התיכוניות (אחוזה, הדר ומטו"ס):
  יום שישי, 4/1/19 בין השעות 08:00 – 12:00,
  ויום שישי, 11/1/19, בין השעות 08:00 – 12:00.
 • בביה"ס הריאלי, כל יום הוא יום פתוח. ניתן לפנות למחלקת שיווק והרשמה, לתיאום מועד שנוח לך.
מה עלי לדעת על ההרשמה לריאליגן?

לריאליגן בית בירם:
גן ניצנים, נקלוט ילדים שנולדו בין התאריכים 1.11.15 – 31.10.16 בלבד.
גני חורש והדרים, נקלוט ילדים בגילאי טרום חובה וחובה (שנתונים 2014 – 2015).
לריאליגן אחוזה:
גני אורנים וברושים, נקלוט ילדים בגילאי טרום חובה וחובה (שנתונים 2014 – 2015).
לריאליגן מטו"ס:
גן מדעי טכנולוגי, נקלוט ילדים בגילאי טרום חובה וחובה (שנתונים 2014 – 2015).

 • חוזר מפורט לקראת ההרשמה לריאליגן לתש"פ יעודכן בקרוב.
מהו תהליך הקבלה לביה"ס?

תהליך הקבלה מורכב ממספר שלבים:

שלב א' – רישום במערכת ההרשמה המקוונת
צירוף מסמכים ותשלום דמי הרשמה בסך 330 ש"ח. המועמדים יצרפו גם תעודות משנים עברו (למעט המועמדים לגן ולכיתה א'). בתום שלב זה יתקבל אישור שהמועמדות נקלטה במערכת. בקשת ההרשמה תטופל רק לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים.

שלב ב' – אישור התעודות ומעבר לשלב הבא
הנהלת ביה"ס תעיין בתעודת המועמד/ת ותחליט על המשך תהליך המועמדות, או הפסקתו.

שלב ג' – בחינות וראיונות 

 • לריאליגן: מילוי שאלון הורים, ריאיון הורים, מפגשים קבוצתיים עם ילדכם. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתה א': המועמדים יוזמנו לחוג "צעד ריאלי ראשון" – שמונה מפגשים של מוכנות לכיתה א'. במהלך המפגשים תיבדק מוכנותם של המועמדים לכיתה א'. ההשתתפות בחוג הינה חובה. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתות ב'-ו': המועמדים יוזמנו לריאיון ולבחינת ידע, שתתבסס על רשימת נושאים רלבנטית לשכבת הגיל. המבחן ייערך בל"ג בעומר. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.
 • לכיתות ז' ומעלה: המועמדים יוזמנו לראיון אישי ולבחינות מטעם מכון אדם-מילא. הבחינות בודקות ידע מצטבר ויכולת ואינן מצריכות הכנה מראש. הבחינות ייערכו בחופשת פורים. מידע מפורט יימסר בגמר תהליך ההרשמה.

שלב ד' – ועדת קבלה
ועדת הקבלה של ביה"ס מתייחסת לכלל נתוני המועמד, בטרם מתקבלת החלטה בעניינו. מרכיב נוסף שנלקח בחשבון הוא שאלת המקומות הפנויים בסניף ובשכבה המבוקשים. מכיוון שבמרבית השכבות עולה מספר המועמדים על מספר המקומות הפנויים, יתקבלו לביה"ס המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים מתוך כלל הנרשמים. בסיכום עבודת הוועדה יישלחו למועמדים מכתבי תשובה בדוא"ל.

מה עלי לעשות אחרי שילדי התקבל לביה"ס?

לשמוח, כי גם אנחנו שמחים ומתרגשים! לאחר שקיבלת מאיתנו את מכתב הקבלה, עליך להסדיר את התחייבותך בהתאם להנחיות המצורפות למכתב הקבלה, כתנאי להבטחת מקום ילדך בבית ספרנו. לצערנו, לא נוכל לשמור מקום למועמד שהוריו לא הסדירו הנדרש בזמן.

מהו שכר הלימוד ואילו תשלומים נוספים נדרשים?

לסימולטור שכר לימוד לאורך שנות הלימוד, לחצו כאן.

(לתשומת לבכם, ההנחות המשפחתיות כלולות בנתוני הסימולטור).

כיתות א' ואילך
בהתאם לסיכום שגובש עם משרד החינוך, ביה"ס הריאלי יהפוך לבי"ס עצמאי בשכבות א'-ח' (לא יתוקצב ע"י משרד החינוך) בתהליך מדורג שמתפרס על פני 6 שנים. כתוצאה מכך, לצערנו, שכר הלימוד לשכבות אלו יתייקר.
לעומת זאת, ביה"ס יישאר מוכר שאינו רשמי בשכבות ט'-י"ב (ימשיך להיות מתוקצב ע"י משרד החינוך כפי שהיה עד כה).
שכר הלימוד בשכבות אלו ירד.

 • לכיתות א'-ו'
  שכר הלימוד לשנה"ל תש"פ ייגבה ב-12 תשלומים של כ-1,540 ₪ לחודש (שכ"ל שנתי 18,500 ש"ח) הצמודים למדד, ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.
  שכר הלימוד ישתנה בשנים הבאות וצפוי להתייצב החל משנה"ל תשפ"ג (ספטמבר 2022) על 21,000 ₪ לשנה.
 • לכיתות ז'-ח'
  שכר הלימוד לשנה"ל תש"פ ייגבה ב-12 תשלומים של כ-1,830 ₪ לחודש (שכ"ל שנתי 22,000 ש"ח) הצמודים למדד, ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.
  שכר הלימוד ישתנה בשנים הבאות וצפוי להתייצב החל משנה"ל תשפ"ג (ספטמבר 2022) על 26,500 ₪ לשנה.
 • לכיתות ט'-י"ב
  שכר הלימוד לשנה"ל תש"פ יגבה ב-12 תשלומים של כ-820 ₪ לחודש (שכ"ל שנתי 9,800 ש"ח) הצמודים למדד, ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.

בהתאם לתחזית שינוי שכר הלימוד:
לתלמיד אשר יחל את לימודיו בכיתה א', בשנת תש"פ (ויסיים את לימודיו בכיתה י"ב) – ממוצע שכר הלימוד  הרב שנתי יעמוד על כ- 17,780 ש"ח (כ- 1,480 ש"ח לחודש בממוצע).
לתלמיד אשר יחל את לימודיו בכיתה ז', בשנת תש"פ (ויסיים את לימודיו בכיתה י"ב) – ממוצע שכר הלימוד  הרב שנתי יעמוד על כ- 14,300 ש"ח (כ- 1,200 ש"ח לחודש בממוצע).

בית הספר יפעל ככל יכולתו לסייע למשפחות בפריסת תשלומי שכר הלימוד.

ריאליגן

 • ילדי שנתון 2014 – שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"פ יעמוד על 3,470 ₪ לחודש, צמוד למדד וישולם ב-12 תשלומים. שכר הלימוד יכלול את כלל הפעילויות בגן על-פי תכנית העבודה השנתית.
 • ילדי שנתון 2016-2015 – שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"פ יעמוד על 2,850 ₪ לחודש, צמוד למדד וישולם ב-12 תשלומים. שכר הלימוד יכלול את כלל הפעילויות בגן על-פי תכנית העבודה השנתית.
 • תעריפים אלו הינם נטו, כלומר לאחר ההחזר להורים בגין ההקצבות של משרד החינוך (במידה וישתנו ההקצבות יעודכן התעריף בהתאם).

קורס קיץ באנגלית
מועמד שהתקבל לביה"ס לכיתות ז' או י', יוזמן לקורס קיץ באנגלית. ההשתתפות בקורס כרוכה בתשלום של 350 ש"ח.
על פי תוצאות מבחני "אדם מילא" ייקבע אם הקורס הינו חובה או רשות.

האם לביה"ס הריאלי מדיניות הנחות?

לריאליגן
ההנחות בגן הינן הנחות משפחתיות בלבד, כדלהלן:

 • בגין אח הלומד בביה"ס – 10%
 • תאומים / אח נוסף בגן – 20%

לכיתות א' ואילך

 • משפחות להן יותר מילד אחד הלומדים בו זמנית בביה"ס:
  – לאח שני – 6%
  – לאח שלישי – 25%
  – לאח רביעי ואילך – 60%
  * ההנחות ינתנו לאחים הצעירים.
 • הנחה אישית על בסיס סוציו-אקונומי

לשאלות נוספות, ניתן לפנות למחלקת שיווק והרשמה, בטלפון 1-800-797-797 או בדוא"ל.

ניתן להשאיר פרטים ונדאג לחזור אליך בהקדם.