ריאליגן

בית הספר הריאלי העברי בחיפה                      ריאליגן בית בירם – שד' אבא חושי 15, חיפה
[email protected]                 טל: 04-8340710 פקס: 04-8242182


ריאליגן אחוזה – קריית ספר 25, חיפה            ריאליגן מטו"ס – דרך הים 110, חיפה
טל: 04-8241756 פקס: 04-8260337               טל: 04-8389288 פקס: 04-8383067

ריאליגן

מנהלת:
אילת איזנברגר

אני מאמין

הריאליגן – רשת הגנים של ביה"ס הריאלי בחיפה, היא מסגרת חינוכית לגיל הרך, הפועלת על פי ערכי היסוד של בית הספר.

התכניות החינוכיות, הלימודיות, הערכיות והחברתיות של הגנים הינן חלק מרצף ייחודי בן חמש עשרה שנות לימוד. רצף זה מאפשר למורשת ביה"ס, לתהליך החינוכי המתמשך ולהתייחסות האישית, ליצור השפעה משמעותית על הילדים מגיל שלוש ועד לסיום לימודיהם בבית הספר.

לאור זאת רשת הריאליגן מציעה תכנית פדגוגית וארגונית אחידה, בהתאם לגילאים, לייחודו של כל סניף ולחזון בית הספר.

הריאליגן רואה בילדים את מרכז מעייניו. לאור זאת, ערכיו מתבססים על העיקרון כי תפקידו של איש החינוך לתת מענה לשונות בין הילדים אשר באה לידי ביטוי ביכולותיהם בתחומים השונים, בסגנונות הלימוד שלהם, בכישוריהם ולנטיות ליבם.

סדר היום בגן יאפשר זרימת פעילות, בחירה, מעורבות אישית ואחריות אישית של הלומד, וישולבו בו הוראה גמישה ומותאמת.

בנוסף, סדר היום בגן משלב את העיקרון המאמין בשוויון ערך הפעילות בגן, לפיו לכל פעילות במרחב הגן, חשיבות במידה שווה. לאור זאת, מושם הדגש על הבחירה של הילד, תוך מעורבות ותיווך של אנשי הצוות החינוכי בגן. כמו כן, מושם הדגש על הגשת חומרי אמנות מגוונים, שיעודדו יצירה וביטוי אישי, על מרכזים המזמנים חקר מתחום הטבע, המדע והטכנולוגיה, לצורך טיפוח מגוון של כישורי למידה והתנסויות וכן טיפוח מיומנויות למידה לקראת המעבר לבית הספר.

הצוות החינוכי יעודד את הילדים לבטא את אישיותם הייחודית ואת כישרונותיהם, בצורה מיטבית. כך נחתור להשגת היעד טיפוח ילד "מוביל", עצמאי, מעורב בלמידה ובעל אחריות אישית ללמידה. הצוות יטפח אצל ילדי הגנים מיומנויות וערכים על פי ערכי בית הספר, ליצירת מעורבות ושותפות פעילה של הילדים בתהליכי הלמידה, מתוך לקיחת אחריות ומעורבות אישית.

בתכנית הלימודים בגני הילדים ישולבו תכנים לימודיים, תכניות לימודים ועקרונות חינוכיים בהמלצת משרד החינוך, בשילוב תכניות לימודים ייחודיות של בית הספר הריאלי, כמו תכנית לימודים ירוקה: סביבה וקיימות, תכניות לימודים בתחום הטכנולוגיה כחלק מתכנית רחבה של ביה"ס הריאלי, ספרות – עם זיקה רבה ליוצרים עבריים, תכנית בנושא נימוסין והליכות, תכניות ייחודיות להעשרת השפה, תכניות אמנות ומגוון רחב של תכניות לימודים להוראה יחידנית, שמתבצעות בהתאם לצרכי הילדים.

IMG_3850 (Medium) IMG_3853 (Medium) IMG_3858 (Medium) IMG_3862 (Medium)