תיכון אחוזה - בית הספר למדעים ולמנהיגות

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
תיכון אחוזה – בית הספר למדעים ולמנהיגות
הראל 19, חיפה 3455530
טל: 04-8247582 פקס: 04-8260803
[email protected]

תיכון אחוזה - בית הספר למדעים ולמנהיגות

מנהל: עמר בן-ארי

אני מאמין

התפיסה החינוכית שלנו שמה את האדם במרכז: כבוד, יחס אישי ואהבה (אך לא כזאת שמקלקלת את השורה). חינוך לפני הכול ועם הכול: חינוך להיות אדם ערכי-מעורב, רגיש, אכפתי, מודע, אחראי, מחויב לחברה. זאת ועוד – יכולת לחשיבה אוטונומית וביקורתית, עצמאות בשיפוט ומיומנות של התמודדות עם מידע חדש והפיכתו לידע אישי, הן דרישות עיקריות בעולמנו המשתנה. מטרתנו היא להכשיר את התלמידים להתמודד ולהוביל בעולם כזה.

מתוך תפיסתנו החינוכית אנו גוזרים בכל שנה את היעדים שלנו. עבודתנו החינוכית היא ממוקדת יעדים, מתוך מחויבות לתוצאות ולהישגים. היעדים שלנו הם "יעדים על רצף" – מידת עמידתנו ביעדים נבחנת על ידינו בקפידה ומותאמת למציאות המשתנה מתוך חתירה לשיפור מתמיד.

כדי להגשים את חזונו של בית הספר ואת ה"אני מאמין" שלנו בתיכון אחוזה, אנו מעמידים את עבודתנו החינוכית היום-יומית על ארבעה יסודות:

  1. אקלים של אחווה – אנו מתבססים על דיאלוג, מאפשרים שיח פתוח והקשבה בין השותפים בקהילת בית הספר ובכך מטפחים אקלים, המעמיק תחושות שייכות, סולידריות, אחריות ומחויבות הדדית, אקלים של צמיחה ושל יצירה משותפת.
  2. חות"ם (חינוך, תקשורת ומנהיגות) – אנו מקנים לתלמידינו ערכים וכלים, שיהיו נדבך חשוב בבניית אישיותם. אנו בתיכון אחוזה מכוונים את תלמידינו "להיות בני אדם": להעצמה אישית, לתקשורת בין-אישית בונה, לעשייה ולתרומה למען החברה.
  3. מקצועיות בהוראה-למידה – תיכון אחוזה, על כל שותפיו, קורא את המציאות החוץ בית ספרית, לומד את צרכיה ומכוון את תהליכי הלמידה של המורים והתלמידים. המקצועיות מאפשרת לפעול בבהירות, בשיקול דעת ובענייניות, להתמודד עם אתגרים ולהשפיע על המציאות תוך חתירה למצוינות.
  4. דינמיות מבוססת הערכה – אנו בודקים בצורה עקבית את המציאות הבית-ספרית בכל המישורים על בסיס תהליכי הערכה ובקרה. אנו מעדכנים, מפתחים ומשתדלים לשפר מציאות זו.