תיכון הדר למדעים ולאמנויות

בית הספר הריאלי העברי בחיפה
תיכון הדר (ז'-ט') – בי"ס למדעים ולאמנויות
הרצל 16, חיפה 3312103
טל: 04-8668115 פקס: 04-8640622
[email protected]

תיכון הדר למדעים ולאמנויות

מנהל: אורן בן ג'ויה

תוצרי פרויקטים

בשביל ישראל- פרויקט בתנ"ך ובמחשבת ישראל לשכבה ז'

נושא הפרויקט: "בשביל ישראל"- פרויקט בתנ"ך ובמחשבת ישראל לשכבה ז'.
שאלה פורייה: באיזו מידה מרכיבי הזהות היהודית הקולקטיבית המופיעים במקרא דינמיים או קשיחים.

רציונל: הזהות היהודית הקולקטיבית מהווה אתגר לציבור מאמיניה במידת הגמישות שבקיום מרכיבים כמו: שבת, פסח, ברית מילה והארץ המובטחת. במסגרת הפרויקט התלמידים מתוודעים לפרשנויות שונות ממקורות מקראיים וחוץ מקראיים ומגבשים דעתם בשאלת החקר.

תוצר: יצירת דף לימוד בחברותא באחד מהנושאי הזהות היהודית הקולקטיבית והנחיית מעגל שיח בנושא.

מורים מובילים: רונית יריב ובן בנדו

תכנון ובניה בהתאם לאקלים - פרויקט בגיאוגרפיה לשכבה ח'

שם הפרויקט: "תכנון ובניה בהתאם לאקלים"
תחום הדעת:  גיאוגרפיה.

לתנאי האקלים ומזג האוויר השוררים באזורים שונים של כדה"א ישנה השפעה רחבה על אורח החיים של בני האדם. עובדה זו ניכרת, למשל, בבגדים שאנחנו לובשים, בסוגי גידולים שהחקלאים מגדלים, בחימום ובקירור הסביבה שאנחנו חיים בה ובחומרים שאנחנו משתמשים בהם לבנייה. אנו נבדוק, כיצד האדם מתכנן ובונה ערים באזורי אקלים שונים בעולם.

מטרות הפרויקט הן:

  • העמקת ההבנה שהאקלים משפיע על החלטות האדם.
  • פיתוח חשיבה תכנונית בהתאם למצב/נתונים קיימים.

לפיכך, למדנו את יסודות האקלים, הבנו ששלושת הגורמים הקובעים את האקלים של כדה"א הם: קרינת שמש, מים ואטמוספירה. חקרנו את אזורי האקלים השונים בכדה"א. והיינו צריכים לתכנן עיר במשחק SIMCITY בהתאם לתנאי האקלים השונים. הדרישות היו לתכנן עיר שבה לא יהיה זיהום אוויר, שימוש במקורות מים בהתאם לסוג האקלים ושימוש במשאבים שונים להפקת חשמל.

הפער הקיים בין המשחק לאזורי האקלים היקשה על התכנון ועל היישום של בניית עיר המותאמת לאזור האקלים.

הקשר בין התפתחות המדינות לבין לרעב העולמי - פרויקט בגיאוגרפיה לשכבה ח'

שם הפרויקט: "הקשר בין התפתחות המדינות לבין לרעב העולמי"
תחום הדעת:  גיאוגרפיה.

במהלך המחצית שמנו דגש על התהוות תהליך הגלובליזציה שכל אחד מאתנו מכיר, אך הפעם מנקודת מבט גאוגרפית, וכיצד הגלובליזציה ורמת התפתחותן של מדינות שונות משפיעות על הרעב העולמי.

מטרות הפרויקט הן:

  • לטפח הבנה לקשרי גומלין בין החברה והתרבות למרחב הגאוגרפי.
  • לטפח חשיבה ביקורתית לתהליכים והמציאות הסובבים אותנו.

לפיכך, קראנו מאמרים בנושאי רעב, סביבה ודמוגרפיה ובדקנו כיצד התפתחות המדינות משפיעה על שלושת הנושאים הנ"ל. בנוסף, חקרנו מדינות מפותחות ומתפתחות, לאחר שקבענו את המדדים להתפתחות של מדינות, בנושאי – דמוגרפיה, תנאים פיסיים, חינוך וכלכלה. כל מדינה הציגה מס' בעיות הקיימות אצלה, וניסנו לפתור את בעיותיה באמצעות אמנות בינלאומיות של שיתוף פעולה בין המדינות המפותחות והמתפתחות. יצרנו מפה שיתופית המציגה את המדינות השונות ואת שיתוף הפעולה בין המדינות.

דעת מיעוט ודע את המיעוט - פרויקט בהיסטוריה לכיתות ח'

שם הפרויקט: "דעת מיעוט ודע את המיעוט".
שאלה פורייה: האם קבוצות מיעוט יכולות להשתלב במדינה ועדיין לשמור על זהותן הייחודית?

רציונל: "קיומן של קבוצות מיעוט, וכן המתח והמאבקים בינן לבין אוכלוסיות הרוב, הינם עניין של קבע, שימיו כימי היסטוריה האנושית בכלל. אין תקופה היסטורית שלא היו בה מתחים מסוג זה ואין אזור בעולם שתושביו לא התנסו במאבקים כאלה". (מתוך: מיעוטים, זרים ושונים, קבוצות שוליים בחברה).
הפרויקט עוסק במתח שבין שתי קבוצות אלה, מיעוט ורוב במדינה ומתמקד בשתי נקודות זמן: עבר והווה
בעבר- דגמנו מקרים שונים ברחבי ההיסטוריה בהם לקחו חלק קבוצות מיעוט- מול חברת הרוב והשלטון במדינה, ובחנו את יחסי הגומלין ביניהם והאם הצליחו לשמור על זהותם הייחודית בחברה. מקרי המבחן נגעו במיעוט היהודי בספרד המוסלמית בימי הביניים המציג דגם של השתלבות, ואת תקופת האפרטהייד בדרום אפריקה המציגה תמונה הפוכה בה המיעוט שולט על הרוב והדגם הבא לידי ביטוי במערכת ביניהם הוא דגם הפרדה.
בהווה- מדינת ישראל מהווה קרקע פורייה למחקר, שכן חיים בה, לצד חברת הרוב היהודית קבוצות מיעוט רבות ביניהן מארונים, דרוזים, בהאים, צ'רקסים, ערבים מוסלמים, שומרונים, בדואים ואחמדים. רובן חולקות אזרחות משותפת ועל התלמידים לזהות את הדגם המתאים במערכת יחסים מורכבת זו.

תוצר: יצירת משחק המציג את מורכבות היחסים בין מיעוט-רוב במדינה על בסיס הדגמים השונים.

מורה מובילה: שרון כהן

Eשרדות - פרויקט בפיזיקה לכיתות ח'

שם הפרויקט: Eשרדות
תחום הדעת: פיזיקה

בעולם השלישי קיים צורך רב באנרגיה לבישול או להתפלת מים אך נטול מקורות אנרגיה בהרבה מהמקומות. לפיכך יש צורך לרתום את אנרגית השמש לטובת הבישול והתפלת המים.

גם העולם המערבי עלול למצוא עצמו במצוקה בעקבות אירועים קולוסאליים והעדר במקורות אנרגיה לבישול או להתפלת מים.

התלמידים בפרויקט יוצרים מתקן שיכול לבשל או להתפיל מים תוך ניצול אנרגית השמש ישירות וללא שימוש בלוחות סולאריים הממירים את האנרגיה לחשמלית.

התלמידים ימדדו באמצעות מד טמפ' ממוחשב את הטמפרטורות במתקן הבישול או התפלת המים לעומת טמפרטורת הסביבה וישפרו את המתקנים כך שהטמפרטורה תעלה במידה הרבה ביותר האפשרית במתקן.