אגף המינהל והכספים

ההרשמה לשנת הלימודים תשע – "מובילים כדי להשפיע"

ההרשמה לביה"ס לשנת הלימודים תשע"ח נפתחה כמתוכנן ביום חמישי 12/1/2017, בשעה 9:00. ההרשמה נערכת, כבשנים האחרונות, באתר ההרשמה המקוונת. עד כה נרשמו כ- 800 מועמדים חלקם לרשימות המתנה בהיעדר מקומות פנויים. נתוני ההרשמה לשנה זו גבוהים מהשנה שעברה.

ההרשמה לכיתות ז' נסגרה למעט סניף הדר שבו עדיין נותרו מקומות ספורים.

ההרשמה לכיתות א' במטו"ס הסתיימה, להדר ואחוזה ההרשמה מצוינת, נותרו עדיין מקומות ספורים.

בעקבות החלטת משהב"ט לשוב ולקלוט תלמידי פנמ"צ חדשים לכיתות י', צפויות להיפתח 13 או 14 כיתות בשכבת י' בהשוואה ל- 12 כיתות בתשע"ז (בהתאם למספר הנקלטים לפנימייה).

בימים אלו נערכות וועדות הקבלה לגני הילדים, קורס "צעד ריאלי ראשון" המהווה קורס מוכנות לכיתה א' נמצא בעיצומו והמועדים לכיתות ז'-י' יבחנו ויתראיינו במהלך חודש מרץ.

 בתחום הכספי

סיכום תקציב תשע"ו

שנה"ל תשע"ו הסתיימה בעודף תקציבי של 330 אלפי ₪ למרות שתוכננה בגירעון של כ-1.1 מיליון ₪.

הגורם העיקרי לעודף התקציבי שהושג, הינו החזרת הקצבות מעיריית חיפה בגין "חוק נהרי" אשר תרמו הכנסה של כ- 1.4 מיליון ₪

חשוב לציין, כי התקציב לשנת תשע"ו כלל גידול יזום בשכר מורי היסוד והחטיבה (מודל "תמורה ריאלית") בסך של כ- 2 מיליון ₪, כתחליף חלקי לרפורמת "אופק חדש" המיושמת בבתי הספר הממלכתיים ולא מתוקצבת בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים כדוגמת בית ספרינו.

שנה"ל תשע"ז

שנת הלימודים תשע"ז תוקצבה בגירעון של 2.3 מיליון ₪. עיקר הגירעון שתוקצב נובע מתקצוב פעימה שניה למודל "תמורה ריאלית" בעלות נוספת של מיליון ₪ (בנוסף לשני המיליון שתוקצבו בפעימה הראשונה), הורדת תעריף שכר הלימוד המלא מ- 16,000 ₪ ל- 15,200 ₪ וצמצום מצבת התלמידים- ירידה של כיתה בבית בירם בעקבות ההחלטה על סגירת הפנימיה הצבאית בבית בירם.

למרות הגירעון שתוקצב צפויה השנה להסתיים בעודף תקציבי של כ  1.5 מיליון ₪, בעקבות תשלום חד פעמי שהתקבל מעיריית חיפה על הפרשים בחוק נהרי.

  פיתוח תשתיות ורכש

מייקרים – החל תכנון אדריכלי לבניית מתחמי תכנון, פיתוח ויצירה טכנולוגית בכלל סניפי בית הספר כאשר בשלב הראשון לבנייה בקיץ מתוכננים 2 מתחמים: ביסוד אחוזה ומטו"ס . בשלב השני מתוכננים 3 מתחמים נוספים: תיכון אחוזה, הדר ובית בירם הדורשים היתרי בנייה. הפרויקט ימומן מתרומה גדולה הצפויה להתקבל.

היערכות לניהול הפנימייה הצבאית – בעקבות החלטת משהב"ט על המשך הפעלת הפנימייה הצבאית, נמצא בית הספר במשא ומתן מול משרד הביטחון עבור אספקת שירותי ניהול ותפעול הפנימיה. בשלב זה הועברו למשרד הביטחון דרישות הבטיחות עבור המתחם וכן התקיימה פגישה ראשונית בין נציגי המשרד לבין נציגי הריאלי בנושא קידום טיוטת הסכם עבור שירותי הניהול.

היכל אליהו – תהליך הבנייה נמצא בעיצומו כאשר בימים אלו מסתיימת בניית שלד הבניין ובמקביל החלו עבודות גמר (טיח, ריצוף וחיפוי) בקומות הראשונות. סיום הבנייה מתוכנן לחודש יולי ולאחר מכן יוכנסו הריהוט וציוד המחשוב לכיתות לקראת שנת הלימודים תשע"ח.

מערכות מידע

בימים אלו הושלמו ההכנות לביצוע עבודות לשיפור תשתיות המחשוב במתחם אחוזה (יסוד ותיכון), על מנת לאפשר למערך המחשבים והתקשורת פעולה תקינה ויעילה, בפרט עקב הגידול הצפוי עם הפעלת בניין היכל אליהו וציוד המחשוב שבתוכו.

נערך מיפוי ציוד המחשבים בסניפים ונבחן מצבם כחלק מהיערכות לשנה"ל הבאה, חלקם יוחלף בציוד חדש וחלקם ישודרג בהתאם לתקציב שיאושר.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.