במכלול הפדגוגי

 • אנו ממשיכים ללמוד את המציאות הבית ספרית מנקודות מבט שונות ומאפשרים למובילי בית הספר לקבל החלטות מושכלות על סמך איסוף נתונים שיטתי, עיבודם וניתוחם. במחקרי ההערכה שבצענו לאחרונה התמקדנו בנושא אקלים בית ספרי ובהתפתחות פרופסיונלית של מורים.
 • תקופה זו של השנה במכלול הפדגוגי – פניה לעבר שנת הלימודים הבאה בשלושת מישורי הפעולה של בית הספר: הפרט, הדעת והחברה. לאחר עבודה מאומצת, שלה שותפים מורים מבית הספר, התגבש מסמך מדיניות במישור החברה, ומתגבשים כיווני פעולה להטמעתה. במישור הדעת מתקיימים ימי אורך דיסציפלינריים אשר מעמיקים את השיח המשותף בין המורים בחטיבות הגיל השונות ויוצרים שפה משותפת שעניינה – ההתפתחות בכל אחד מתחומי הדעת. מלבד זאת, בראשית חופשת הקיץ, יתקיימו ימי היערכות של מורי היסוד והחט"ב בהובלת המכלול הפדגוגי לקראת פתיחתה של שנה"ל הבאה. במישור הפרט התגבשה תכנית פעולה בשיתוף יועצות בית הספר.
 • סוף השנה ביום העשרה למחוננים ולמצטיינים:
  ביום ראשון, כ"א באייר תשע"ו, 29.5.16, התכנסו תלמידי יום ההעשרה והוריהם למפגש הסיום והסיכום של שנת הפעילות תשע"ו.
  המפגש נחלק לשני חלקים, בחלק הראשון נהנו הבאים מתערוכת יצירות ותוצרי התלמידים בתחומים השונים. ביניהם יצירות אומנות, עבודות בפיסיקה, סרט משותף שיצרו תלמידי כיתות ו' בשיעורי הקולנוע ומצגות שונות במתמטיקה.
  בחלקו השני של המפגש – הוזמנו ההורים לחוות עם התלמידים שיעור לדוגמא, במתכונת לה זכו התלמידים במהלך כל השנה.
  שכבת כיתות ד' עסקה בחשיבה מתמטית בהנחיית שלי קים ונעמה דוד.
  שכבת כיתות ה' זכתה לשיעור פיסיקה בהנחיית אלירן דניאל שכבת כיתות ו' למדה אודות פולימרים בשיעור כימיה והתנסתה בניסויים שונים בהנחיית שי שחר.
  המפגש החוויתי הוא ביטוי לדרך העבודה עם התלמידים במהלך שנת הלימודים.
  לכניסה לסרט של תלמידי כיתות ו'
פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.