חושבים חברה – המכלול הפדגוגי

חברת נוער עצמאית מוסרית מונחית – חממ"ע

בית הספר פועל בתחום הפדגוגי בשלושה מישורים – מישור הפרט, מישור הדעת ומישור החברה.

במסגרת המדיניות הבית ספרית "מארג" עוצבו עד כה דגמי פעולה במישור הפרט – באמצעות החניכה בכיתות ז – יב, ובמישור הדעת – באמצעות הלמידה המשולבת פרויקטים, בכיתות ד' – י"א.
דגמים אלה הוטמעו בהדרגה בסדר היום הבית ספרי והם מהווים היום חלק מובנה ממנו.
הפעילות במישור החברה בבית הספר עשירה עד מאד ומגוונת, אך טרם גובשה מדיניות בית ספרית בתחום זה, וטרם שולב מישור החברה באופן מוצהר ומודע בכלל המרכיבים בסדר היום הבית ספרי.
בקיץ זה, עם ההתקדמות במישורי הפרט והדעת, נפתחה האפשרות לעסוק במישור החברה. לפיכך התקבץ צוות היגוי מסניפיו השונים של בית הספר, בהובלתו של המכלול הפדגוגי.
משימתו – לבנות תכנית להטמעה של מודל אסטרטגי למימוש החזון הבית ספרי במישור החברתי.
המודל יתבסס על תפיסות ותיאוריות בתחום החברה ועל בחינה מחודשת של המציאות הבית ספרית ויהווה חלק מסדר היום החינוכי שלנו.
כך שנפעל בשלושת מישורי הפעולה – הפרט, הדעת והחברה – באופן סינרגי.
חברי צוות ההיגוי נפגשו במהלך חופשת הקיץ לסמינר בן יומיים וקבעו את שלבי עבודתו למהלך השנה הקרובה:
• למידה של תפיסות, תיאוריות
• מיפוי המציאות והתבוננות מחודשת בה על יסוד הלמידה
• גיבוש חזון בית ספרי במישור החברתי
• למידה של אסטרטגיות פעולה
• גיבוש מודל אסטרטגי
• בניית תכנית עבודה להטמעה
במהלך שנת הלימודים ישתפו חברי הצוות את קהילת בית הספר – מורים, תלמידים והורים – בנושאים שעולים במהלך המפגשים ליצירת שיח מעשיר לעיצוב המדיניות. שיתוף זה יתקיים במסגרות שונות: החל משיחות בחדרי מורים וכלה במסגרות מובנות.
המפגשים על תוצריהם מתועדים בסביבת הלמידה "חושבים מישור חברה", המופיעה בסביבות הלמידה הפעילות המיועדות לצוות המורים.
אתם מוזמנים להיכנס לסביבה ולהגיב לתוצרים השונים דרך "הוספת תגובה" בדפי המידע.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.