מינהל וכספים בבית הספר

מגעים מול משרד החינוך
אנו ממשיכים במגעים עם משרד החינוך להסדרת נושא גביית שכר הלימוד.
במהלך חודש דצמבר הציגה הנהלת בית הספר בפני הועדה לבתי ספר ייחודיים את משנתנו הפדגוגית, את ייחודו של בית הספר הריאלי ובפרט את ייחודם של הסניפים השונים, על מנת לקבל הכרה כמוסד ייחודי.
ראוי לציין כי הצגת בית הספר נעשתה בצורה מוצלחת, מרשימה ובאווירה חיובית, אם כי עדיין אין לדעת מה תהיינה המלצות הוועדה.

במהלך חודש ינואר אנו אמורים להיפגש גם עם "ועדת החריגים" של משרד החינוך הבוחנת את הנושא בעיקר בהיבט המנהלי והתקציבי. אנו נערכים לפגישה עם הוועדה על מנת להשיג הסכמה על תעריפי שכר הלימוד ולבחון אפשרות להשגת תקצוב נוסף.

מחלקת הכספים
אני שמח לבשר על כניסתו לתפקיד של איתי אלוש – חשב ביה"ס במהלך חודש נובמבר. איתי נקלט בצורה חלקה, מסיים הליכי חפיפה ונאחל לו הצלחה רבה במילוי תפקידו.
אנו לקראת סיום הכנת הדוחו"ת הכספיים והמאזן ליום 31/8/2015, לסיכום שנת הלימודים תשע"ה, בשיתוף עם משרד רואה החשבון של ביה"ס.
בהתאם לתיקון בחוק לגבי התפעול הפנסיוני, החל מחודש ינואר 2016 יועברו כל ההפרשות בגין משכורות המורים והעובדים לקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, דרך מסלקה פנסיונית מרכזית ישירות לזכות חשבונות המבוטחים. המהלך כרוך בעבודה רבה של חשבת השכר מול לשכת השכר של "חילן" ומול קרנות הפנסיה וחברות הביטוח ואנו נערכים בהתאם. העובדים והמורים מתבקשים לעקוב אחר המכתבים והדוחו"ת המתקבלים מקרנות הפנסיה וקופות הגמל השונות ובמידת הצורך לפנות לבירור אל מחלקת השכר.

שיווק והרשמה
בימים אלו נשלמת ההיערכות לקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז המתוכננת ליום חמישי ה- 14/1/2016 בשעה 9:00 בבוקר.
ההרשמה הינה אחד הגורמים המשפיעים ביותר על תקציב שנת הלימודים הבאה.
באיחולי הצלחה רבה לכולנו.

תשתיות ורכש
בהמשך לסיורים שנערכו בסניפים התבצע מיפוי צרכים ובקשות לרכש ושיפורי תשתיות.
לאחרונה אושרו לביצוע עבודות רבות בסניפי בית הספר ורכש מחשבים וציוד , חלקם כבר החל וחלקם יבוצע בשבועות הקרובים.
במהלך חודש דצמבר התחילו העבודות לבניית מבנה הצופים בסניף תיכון אחוזה והעבודה מתבצעת במרץ, תוך תשומת לב מיוחדת לבטיחות התלמידים.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.