משולחנו של מנהל המינהל והכספים

כללי

שנת הלימודים תשע"ח נפתחה בהצלחה בכל סניפי בית הספר לאחר קיץ עמוס ופעיל במיוחד.

אנו מלאי סיפוק מהשלמתם במועד של בנין היכל אליהו בסניף יסוד אחוזה ושל מעבדות ה"מייקרים" בסניפים: יסוד אחוזה, מטו"ס, תיכון הדר ותיכון אחוזה אשר יאפשרו שיפור משמעותי והרחבה של לימודי הטכנולוגיה בתשתיות וציוד מהשורה הראשונה.

במהלך חודשי הקיץ פעלנו רבות לשמירה וייצוב של מצבת התלמידים ולהסדרת הפריסה של שכר הלימוד לאותם משפחות אשר הושפעו באופן משמעותי מהשינוי עליו סוכם עם משה"ח.

הושלם ההסכם עם משרד הביטחון להפעלתה של הפנימיה הצבאית החל משנה"ל הנוכחית ובעקבותיו גויסו בעלי התפקידים ואותרו קבלני משנה לאספקת שירותים.

 

להלן סקירה על מחלקות המינהל הבית ספרי:

 • ההרשמה לשנת הלימודים תשע – "מובילים כדי להשפיע"

שנת הלימודים החלה עם כ- 3,990 תלמידים ! נמוך בכ- 30 תלמידים בהשוואה לתשע"ז. נתון זה מפתיע לטובה בהתחשב בהערכות קודמות לירידה משמעותית במצבת התלמידים בעקבות ההסכם שנחתם עם משרד החינוך שמשמעותו ארוכת הטווח היא עליה בשכר הלימוד של תלמידי כתות א'-ח'.

שמירה על מצבת תלמידים זו התאפשרה תודות למספר מהלכים שננקטו:
מהלך הסברתי מול ההורים, שקיפות נתונים והצגת מידע רחב כולל סימולטור המציג השוואה רב שנתית
ופורס את השינויים הצפויים בגובה שכר הלימוד במהלך השנים.
סיוע למשפחות רבות בפריסת שכר הלימוד ומיתון השינוי בין השנים.
ביצוע שיווק ממוקד, סבבי רישום נוספים והליכי קבלה גם במהלך חודשי הקיץ.

 

 • בתחום הכספי

בתקופה זו של השנה הפעילות מתמקדת במספר נושאים:

 • סיכום פעילות תשע"ז שאמורה להסתיים בעודף של כ- 1.5 מיליון ₪ בעקבות קבלת השלמה חד פעמית מעירית חיפה בגין תקצוב בחסר של חוק נהרי בשנים קודמות.
 • יישום תקציב שנת הלימודים החדשה והתאמתו להתרחבות לימודי הטכנולוגיה תודות לתנופת הבניה של מעבדות המייקרים בסניפים השוני.
 • הסדרת קליטתם במערכת השכר של עשרות מורים ועובדים כולל הסגל האזרחי של הפנימיה הצבאית שעברה להפעלתו של בית הספר.
 • המשך היערכות, הגדרת תהליכי עבודה ועדכונם לקראת קליטת מערכת SAP BUSINESS ONE

 

 • פיתוח תשתיות ורכש
  – היכל אליהו – הסתיימה בהצלחה רבה בנייתו של הבנין בו החלו את לימודים כיתות ה' ו-ו' ונפתחה בו כיתת גן חדשה. הבנין יעניק רווחה גדולה לסניף ושיפור הפדגוגיה. הפרויקט מומן מתרומה.
  – מעבדות מייקרים/טכנולוגיה – הסתיימה בנייתם של מתחמי תכנון, פיתוח ויצירה טכנולוגית בסניפים: יסוד אחוזה, מטו"ס, תיכון הדר ותיכון אחוזה. השנה נבנו מעבדות במתחמים קיימים ששופרו וחודשו לבלי היכר. בשנה הקרובה יתווספו מעבדות שדרושים אישורי בניה לבנייתן, ב- 3 מתחמים נוספים: תיכון אחוזה, יסוד הדר ובית בירם. הפרויקט ממומן מתרומה.
  – הפנימייה הצבאית – בעקבות צירופה של הפנימייה הצבאית לניהולו של ביה"ס, מבוצעות בימים אלו עבודות בינוי ותחזוקה מקיפה על ידי אגף הבינוי של צה"ל ועל חשבונו להתאמתה של הפנימיה לדרישות ותקנים של משרד החינוך.

 

 • מערכות מידע

לאחרונה בוצעו עבודות מהותיות ויסודיות בתשתיות המחשוב של מתחם אחוזה (יסוד ותיכון), על מנת לאפשר למערך המחשבים והתקשורת פעולה תקינה ויעילה, בפרט עקב הגידול הצפוי עם הפעלת בניין היכל אליהו וציוד המחשוב שבתוכו.

נרכשו מחשבים ניידים ונייחים למעבדות החדשות שהוקמו, להרחבת השימוש בלמידה משולבת פרויקטים בהתאם לדרישות הפדגוגיות ובנוסף בוצעה החלפה ושדרוג מחשבים ישנים בסניפים.

מבוצע טיפול במערך המחשוב של הפנימיה הצבאית, בין היתר הפרדה בין התקשורת הצבאית לאזרחית.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.