משולחנו של מנהל המינהל והכספים

כללי
שנת הלימודים תשע"ט נפתחה בהצלחה בכל סניפי בית הספר לאחר קיץ עמוס.
בימים אלה נשלמת בנייתם של מתחמי המייקרים בבית בירם ובתיכון אחוזה, אשר יאפשרו שיפור משמעותי והרחבה של לימודי הטכנולוגיה, בתשתיות ובציוד מהשורה הראשונה. כמו כן במטו"ס וביסוד הדר הוסבו והוכשרו מתחמי מייקרים חדשים.
בסניף מטו"ס הושלמה בניית גן הילדים החדש והוכשרו במקומות חדשים המועדונית והספריה.

להלן סקירה על מחלקות המינהל הבית ספרי:

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט
שנת הלימודים החלה עם כ- 4,050 תלמידים! גידול של כ- 70 תלמידים בהשוואה לתשע"ח. הגידול מוסבר בתוספת כיתת גן במטו"ס ובפתיחת כיתה ז' חמישית בתיכון אחוזה ושמירה על מצבת תלמידים דומה בשאר הסניפים.

בתחום הכספי
בתקופה זו של השנה מתמקדת הפעילות במספר נושאים:

 • הטמעת מערכת SAP BUSINESS ONE במחלקת הכספים לניהול מערכת הכספים ותקציב בית הספר. בחודשים הקרובים יוטמעו מודולים נוספים של המערכת באופן מדורג.
 • סיכום פעילות תשע"ח .
 • יישום תקציב שנת הלימודים החדשה והתאמתו להתרחבות לימודי הטכנולוגיה תודות לתנופת הבניה של מעבדות המייקרים בסניפים השונים .
 • ניהול מערך הבקרה התקציבית לראשונה בתוכנת ה- SAP .
 • קליטת כח האדם במערכת השכר בהתאם למודל ההעסקה המתאים (עוז לתמורה, תמורה ריאלית, מורים משולבים, חוזה אישי ועוד) ולאפיונים במערכת השכר שהוגדרו לאחרונה.

פיתוח תשתיות ורכש

 • בנין מחשבים בית בירם – מסתיימת בהצלחה רבה בנייתו של האגף החדש הכולל מעבדות מייקרים, כיתות ומרחבי למידה וחיבורו למבנה הקיים. שופצו והותאמו להוראה מתקדמת כל מעבדות המחשבים הישנות, נרכשו מחשבים חדשים, ריהוט וציוד המותאמים לצרכי הפדגוגיה.
  הפרויקט מומן מתרומה.
 • תיכון אחוזה – מסתיימת בהצלחה רבה בניית מתחם מייקרים חדש מתחת לאולם האירועים, הכולל מעבדות מייקרים ומרחבי למידה ושילובם עם המבנה הקיים. נרכשו מחשבים חדשים, ציוד וריהוט המותאמים לצרכי הפדגוגיה. תוספת זו תאפשר לסניף שילוב ההוראה עם תכנון ובניית מוצגים ודגמים על ידי התלמידים במרחבים חדישים ומאובזרים במיטב הציוד המתאים.
  הפרויקט מומן מתרומה.
 • מעבדות מייקרים/טכנולוגיה – הסתיימו שיפוץ וחידוש של מתחמי תכנון, פיתוח ויצירה טכנולוגית ביסוד הדר ובמטו"ס, במתחמים קיימים ששופרו וחודשו לבלי היכר. מתחמים אלו אובזרו במחשבים, ריהוט וציוד חדשים ומותאמים לצרכי הפדגוגיה.
  הפרויקט מומן מתרומה.
 • סניף מטו"ס – הושלמה הכשרתו של גן ילדים מדעי חדש במטו"ס ואיבזורו בציוד המתאים. כמו כן, שופצו המועדונית, הספריה ופינת החי לרווחת התלמידים בסניף.
 • תודה גדולה לאורי – מנהל התשתיות, על עבודתו המסורה והמקצועית להצלחת פרוייקטי הפיתוח.

מערכות מידע
לאחרונה בוצעו עבודות רבות ויסודיות בתשתיות המחשוב ואבזור מתחמי המייקרים החדשים שנבנו בבית בירם ובתיכון אחוזה ואלו שהוכשרו והותאמו בשאר הסניפים.
נרכשו מחשבים ניידים ונייחים למעבדות, להרחבת השימוש בלמידה משולבת פרויקטים בהתאם לדרישות הפדגוגיות ובוצעו החלפה ושדרוג מחשבים ישנים בסניפים.
במתחם הפנימיה הצבאית בוצעו עבודות תשתית נוספות ונרכשו מחשבים וציוד חדש לסגל, כמו כן, בוצעה פעימה ראשונה של רכש מחשבים ניידים לשימוש החניכים. פעילות זו במימון משרד הביטחון.

זוהר תנעמי
מנהל המנהל והכספים

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.