משולחנו של מנהל המינהל והכספים

שנת הלימודים מתקרבת לסיומה ואנו בעיצומן של ההכנות לשנת הלימודים הבאה.

שיווק והרשמה:
תהליכי הרישום והקבלה לשנה"ל הבאה נמצאים בישורת האחרונה. בימים אלו מתבצע הליך קבלת העולים לכיתה א', ומיד לאחר מכן יתבצע תהליך דומה לכיתות ב'-ו'. (לגני הילדים ולכיתות ז' ו – י' הושלמה הקבלה).

בתחום הכספי:
בימים אלו נבנה התקציב לשנה"ל תשע"ט אשר מורכב מהתקציב השוטף ומתקציב הפיתוח – בינוי, תשתיות ורכש. בנוסף, מכינים את הדו"חות הכספיים והמאזן לסיכום שנת 2017 אשר יוצגו בישיבת הוועד המנהל בחודש יוני ובישיבת חבר הנאמנים בחודש יולי הקרוב.
במחלקת השכר עמלים על יישומו של הסכם השכר למורי החטיבה העליונה.

פיתוח תשתיות ורכש:
לאחר שהושלמו תוכניות הבינוי והפיתוח נערכו סיורי קבלנים והתקבלו הצעות מחיר לביצוע הפרויקטים השונים. יש לזכור כי הקושי העיקרי הוא בהשלמת הבינוי בפרק זמן קצר לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה ושמירה על איכות ביצוע גבוהה. כמו כן רוכזו בקשות הסניפים לרכש מחשבים וציוד ויבוצע תעדוף בהתאם לתקציב.

מערכות מידע ומחשבים:
כחלק מתוכנית הפיתוח מבוצע תכנון של תשתיות המחשוב וציוד המחשבים הדרוש להתקנה במעבדות ובכיתות. רוכזו בקשות הסניפים לרכש מחשבים ויטופלו במסגרת תקציב הרכש הכולל.

הפנימייה הצבאית:
עיקר המאמץ בימים אלו הינו הגדלת מספר המועמדים לשנה הבאה. המועמדים יעברו בחודשים יוני-יולי קורס הכנה שלאחריו ייקבעו החניכים שיחלו לימודיהם בשנה"ל הבאה בשכבת י' של הפנימיה הצבאית. אנו מעריכים שייקלטו כ-50 חניכים לשנת הלימודים הבאה.

כללי
אנו בחלקו האחרון של הליך אפיון מערכת SAP B1  אשר כתיבתו נערכת במקביל.
על פי התכנון, בחודש יולי יחלו במחלקת הכספים התנסות בתוכנה – בנושא כספים ותקציב, מתוך כוונה לעבור לשימוש מלא כבר עם תחילת שנת הלימודים. בחודשים שלאחר מכן יחל השימוש במערכת גם עבור שיווק, CRM ורכש.

 

זוהר תנעמי, מנהל המנהל והכספים

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.