משולחנו של מנהל המינהל והכספים

להלן סקירה על מחלקות המינהל הבית ספרי :

קמפיין הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט
השבוע נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט בהצלחה גדולה. הקמפיין של שנה זו משלב לראשונה קמפיין דיגיטלי משמעותי וממוקד יחד עם המדיות הכתובות והמשודרות בהן פעלנו בעבר.
הקמפיין עלה תחת הסלוגן "אני ריאלי!" ונוטלים בו חלק בוגרות ובוגרים רבים של ביה"ס הריאלי מתחומים שונים: אקדמיה, תקשורת, תרבות, פוליטיקה, אנשי צבא, ספורט ועוד.
לשמחתנו הרישום למרבית השכבות הסתיים ונותרו עוד מספר מקומות לכתות א' ו-ז' בחלק מהסניפים.

במקביל נפתחה ההרשמה לפנימייה הצבאית, גם היא בקמפיין ארצי דיגיטלי, תחת הסלוגן "תבחרו להוביל". בשונה מההרשמה לבית הספר, נפרס הרישום לפנימיה הצבאית על פני מספר חודשים בהם נערכים ימים פתוחים, מבחנים וימי שדה לבדיקת התאמתם של המועמדים לפנימיה הצבאית ולביה"ס.

בתחום הכספי
במהלך חודש דצמבר הוצגו ואושרו הדו"חות הכספיים ליום 31/8/2017 (סיכום שנה"ל תשע"ז) בוועד המנהל ובחבר הנאמנים וכבר בימים אלו נערכים לסגירה חשבונאית של שנת 2017 לקראת הכנת הדוחו"ת הכספיים ליום 31/12/2017.
החל תכנון התקציב התפעולי לשנת הלימודים תשע"ט ותקציב הפיתוח לקיץ הקרוב שיתמקד בעיקר בבניית מעבדות מייקרים אשר ימומנו מהתרומה שהתקבלה לנושא.

בהזדמנות זו אבקש להודות לגב' חנה איזיק הפורשת לגמלאות בימים אלו לאחר עשרות שנות עבודה בביה"ס על עבודתה המסורה במחלקת הכספים כמנהלת חשבונות ראשית. נאחל לה בריאות טובה והצלחה בהמשך.

פיתוח תשתיות ורכש
נמשך תכנון פרוייקטי הפיתוח שיבוצעו בקיץ 2018 ואשר יכללו בעיקר מעבדות וחללי עבודה במסגרת פרוייקט המייקרים בסניפים השונים ועבודות אחזקה בהתאם לצרכי הסניפים.

במקביל אנו מטפלים בתהליך הרישוי השנתי של סניפי ביה"ס  לקראת שנת הלימודים הבאה, במסגרתו נערכות בדיקות רבות ומוגשים דוחות תפעוליים ופדגוגיים לשם הארכת הרשיונות לתקופה נוספת.

מערכות מידע
הפרויקט העיקרי של מחלקת מערכות המידע בימים אלו, הוא תמיכה מקצועית וליווי מחלקות בית הספר בישיבות העבודה לאפיון  מערכת ה- SAP BUSINESS ONE  שאמורה להצעיד את מערך המחשוב של בית הספר ליכולות גבוהות משמעותית בכל הכרוך באיחוד מערכות, זמינות המידע, ייעול תהליכי עבודה ובקרה משמעותית ON-LINE .

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.