משולחנו של מנהל המינהל והכספים

להלן סקירה על מחלקות המינהל הבית ספרי :

הרשמה לשנת הלימודים תש"פ
ההרשמה לשנת הלימודים הבאה נפתחה ביום חמישי ה- 10/1/2019 בשעה 9:00 בבוקר.
אנו שמחים לבשר כי ההרשמה לכל הסניפים היתה מוצלחת מאוד. בהתאם למדיניות בית הספר, ההרשמה התבצעה לגני הילדים, לכיתות א' ולכיתות ז'. בחלק מהסניפים היו מקומות רישום בודדים לכיתות ב'-ו'.
לראשונה השנה לא נפתח רישום לכיתות י' וכך מתוכנן גם לשנים הבאות. שכבת י' תורכב מהתלמידים העולים מהחטיבות ומתלמידים חדשים שיתקבלו לפנימיה הצבאית בלבד. כניסה ללימודים בבית הספר הריאלי תתבצע ביסודי או בחטיבה בלבד.
בימים אלה מוטמעת מערכת SAP BUSINESS ONE במחלקת השיווק וההרשמה הכוללת את מערך שירות הלקוחות CRM. החל מינואר 2019 מתבצעת עבודת מחלקת השיווק וההרשמה במערכת זו במקום המערכות הישנות, תוך תמיכה וליווי צמוד של החברה המטמיעה.

קמפיין השיווק של הפנימיה הצבאית נמצא בעיצומו. הקמפיין החל בחודש נובמבר ומבוצע בערוצים הדיגיטליים – אינסטגרם, פייסבוק, גוגל ועוד. בימים אלו יורחב הקמפיין גם לדיוור ישיר – שליחת מכתבים לתלמידי כתות ט' ברחבי הארץ והצגת הפנימיה הצבאית ויתרונותיה. קמפיין ההרשמה צפוי להימשך עד חודש מאי 2019 ומטרתו גיבוש קבוצת מועמדים איכותית, מהם ייבחרו כ- 60 חניכים ללימודים בשנה הבאה.

בתחום הכספי
במחלקת הכספים עמלים בימים אלו על בניית מסגרת תקציבית לשנת הלימודים הבאה כשהמוקדים העיקריים הם מתחם הדר וסניף בית בירם, בהם מתוכננים צעדי התייעלות וחסכון משמעותיים.
כמו כן מסתיימת הקמת התקציב הבית-ספרי במערכת ה- SAP ובניית דוחות בקרה תקציבית לקראת הנגשת המערכת לבעלי התפקידים בסניפים השונים ושיפור הבקרה התקציבית.
בימים אלו הסתיימה שנת 2018 ומתבצעת בהנהלת החשבונות סגירת השנה מבחינה חשבונאית, כחלק מההכנות להכנת הדוחות הכספיים לסיכום שנת 2018 .

פיתוח תשתיות ורכש
בחודשים אלו של השנה מבוצע תהליך רישוי הסניפים לקראת שנה"ל תש"פ. בוצעו ביקורות תקופתיות של היועצים השונים והתקבלו האישורים והדוחות. בהתאם לכך מתבצעות עבודות והשלמות הדרושות לקבלת הרישוי לתש"פ.
במקביל, החל תכנון עבודות הפיתוח לקיץ הקרוב בסניפי בית הספר השונים.

הפנימייה הצבאית – אגף הבינוי של צהל ממשיך בהליכי תכנון לבניית דירות לסגל הפנימיה במקומם של הבתים שנשרפו בשריפה הגדולה לפני כשנתיים. כמו כן נמשך תהליך התאמת המטבח לדרישות ותקנים של משרדי הבריאות והחינוך. העבודות בנושאים אלה יבוצעו מתקציבו של משהב"ט.

מערכות מידע
נמשכת המעורבות והסיוע של מחלקת מערכות המידע בכל הנוגע בקליטה והטמעה של מערכת ה- SAP BUSINESS ONE  שאמורה להצעיד את מערך המחשוב של בית הספר ליכולות גבוהות משמעותית בכל הכרוך באיחוד מערכות, זמינות המידע, ייעול תהליכי עבודה ובקרה משמעותית ON-LINE.

בפנימיה הצבאית בוצע תכנון של מערך התשתיות הקווי והאלחוטי הדרושים והמשמעות התקציבית להקמתו. התוצאות יוגשו למשהב"ט בקרוב במטרה לסיימו לקראת שנת הלימודים הקרובה.

זוהר תנעמי
מנהל המנהל והכספים

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.