משולחנו של מנהל המינהל והכספים

כללי
שנת הלימודים תשע"ח בתחילתה, וכבר מתחילים בתכנון השנה הבאה במחלקת השיווק, במחלקת הרכש והתשתיות, במערכות המידע וכמובן במחלקת הכספים .

להלן סקירה על מחלקות המינהל הבית ספרי:

קמפיין הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט
בימים אלה נבנה קמפיין ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט. השנה יושם דגש על בניית קמפיין דיגיטלי משמעותי וממוקד בשילוב המדיות הכתובות והמשודרות בהן פעלנו בעבר.
החידוש הגדול השנה יהיה בבניית קמפיין לרישום תלמידים לפנימיה הצבאית שעברה לניהולו של בית הספר. זהו אתגר גדול אשר יכלול מהפכה של ממש באופן בו יבוצע קמפיין שיווק ממוקד ומפולח בערוצי מדיה דיגיטלית. אנו מקווים ומעריכים שהרישום יהיה גדול משמעותית מזה של השנים האחרונות.

בתחום הכספי
במחלקת הכספים עמלים בימים אלו על בנייתו של הדו"חות הכספיים ל-31/8/2017 המהווים סיכום הפעילות של שנת הלימודים החולפת, תשע"ז. לדו"ח זה חשיבות רבה מאחר שהוא מסכם את העמידה בתקציב השנתי ובתוכנית העבודה, וכולל ניתוח ההפרשים מול התקציב ומול שנת הלימודים הקודמת. כזכור, הכנת דו"ח זה מתבצעת על ידי מחלקת הכספים בראשות חשב ביה"ס ולא על ידי משרד רואה החשבון ולכן דורש עבודה רבה ומאומצת מכל מחלקת הכספים.
נמשכת ההיערכות להשלמת קליטת מערכת SAP BUSINESS ONE שתקדם את מערך המחשוב וזמינות הנתונים לבעלי התפקידים בביה"ס ולמחלקת הכספים בפרט.

 פיתוח תשתיות ורכש
בימים אלה עמלים על תכנון פרוייקטי הפיתוח שיבוצעו בקיץ 2018, ואשר יכללו בעיקר מעבדות וחללי עבודה, במסגרת פרוייקט המייקרים בסניפים השונים ועבודות אחזקה בהתאם לצרכי הסניפים.

הפנימייה הצבאית
בימים אלה מושלמות עבודות בינוי ותחזוקה מקיפה על ידי אגף הבינוי של צה"ל ועל חשבונו, להתאמתם של חדר האוכל ומטבח הפנימיה לדרישות ותקנים של משרדי הבריאות והחינוך.

מערכות מידע
הפרויקט העיקרי של מחלקת מערכות המידע בימים אלה, הוא תמיכה מקצועית וליווי מחלקות בית הספר בישיבות העבודה לאפיון מערכת ה- SAP BUSINESS ONE, שאמורה להצעיד את מערך המחשוב של בית הספר ליכולות גבוהות משמעותית, בכל הכרוך באיחוד מערכות, זמינות המידע, ייעול תהליכי עבודה ובקרה משמעותית ON-LINE.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.