משולחנו של מנהל המינהל והכספים

בפתח דבריי, מבקש לברך את שלבי, הסמנכ"ל היוצא של ביה"ס, בהצלחה בדרכו החדשה.

אתגרים רבים נכונו לנו בתקופה הקרובה:

אנו פועלים מול משרד החינוך במספר מישורים להסדרת נושא גביית שכר הלימוד. בימים אלו מתקיימות פגישות עם ועדות ובעלי תפקידים שונים במשרד החינוך על מנת לקבל הכרה כמוסד ייחודי, להשגת תקציבים חדשים ולהחרגת ביה"ס על מנת לאפשר המשך גבית שכר לימוד שיאפשר לביה"ס המשך צמיחה והתפתחות.

מחלקת הכספים
מצפים להגעתו של חשב ביה"ס אשר נבחר לאחר תהליך ארוך ויסודי ואמור להתחיל את עבודתו באמצע חודש נובמבר. פרטים נוספים יימסרו לאחר כניסתו לתפקיד .
במקביל, מתחילים בהכנת הדוחו"ת הכספיים והמאזן ליום 31/8/2015, לסיכום שנת הלימודים תשע"ה, בשיתוף עם משרד רואה החשבון של ביה"ס.

שיווק והרשמה
בימים אלו נבנה קמפיין ההרשמה לקראת שנת הלימודים תשע"ז בהובלתה של רקפת טל ובשיתוף משרד הפירסום אתו עובד ביה"ס שנים רבות. אנו שמחים להיעזר בתלמידינו ממגמת תקשורת להפקת תוצרים שיסייעו למהלך השיווקי.

תשתיות ורכש
בשבועות האחרונים ביקרתי בסניפי ביה"ס, שם שמחתי לפגוש ולהכיר מורים רבים ולהתרשם מהעשייה המבורכת. נערכו סיורים עם הנהלת הסניפים ועם אורי הרטל, מנהל הרכש, להכרת תשתיות ביה"ס ולבחינת הצרכים החדשים . נפעל לקידום הנושא במסגרת תקציב ביה"ס.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.