פדגוגיה בבית הספר

חושבים "מישור חברה"
במסגרת המדיניות הפדגוגית של בית הספר מושקעים מאמצים רבים במישור הדעת באמצעות למידה מיטבית משולבת פרויקטים ובמישור הפרט באמצעות החניכה. נרתמנו השנה כדי לקדם את הפעילויות במישור החברה. לשם כך התכנס צוות מכל סניפי בית הספר לגיבוש מודל פעולה במישור זה. הצוות עוסק בשני תחומים במקביל: הוא אוסף מידע על המתקיים כיום בסניפי בית הספר במישור זה ובמקביל מקדיש זמן ללמידה של היבטים הגותיים ואופרטיביים לבחינה של האפשרויות הגלומות במישור החברה ודרכי הביצוע האפשריות כדי ליצור תמונה לכידה של התחנכות בשלושת מישורי הפעולה הבית ספריים.

כנס שפירא
בהמשך למסורת הבית ספרית אנחנו מניעים את גלגליו של הכנס הפדגוגי השנתי ע"ש יצחק שפירא. כנס זה הוא כנס של מורים לפיתוח שיח פדגוגי. בשנה שעברה פתחנו לראשונה את שערי הכנס בפני בתי ספר נוספים, והשנה חברים כבר בצוות ההיגוי שלו נציגים מבתי ספר שונים בחיפה ובצפון. כיוון פעולה זה מאפשר לבית הספר לממש גם את מחויבותו לחברה וגם להרחיב את קהילת הידע הפדגוגית וכדי להעשיר בעקבות כך את השיח החינוכי.
השנה יוקדש הכנס לרעיון השיתופיות ולדרכי יישומה בחינוך במישורי פעולה שונים ועל הפוטנציאל הגלום ברעיון זה להתפתחות של השותפים בעשייה החינוכית.

הכנס עתיד להתקיים ביום א', 07/02/16 משעות הצהריים.

ימי אורך
נאמנים למחויבותנו לגיבוש סדר יום בית ספרי הממוקד בהתפתחות ובשמירה על רצף, מתקיימים השנה ימי אורך, בהם נפגשים מורים של תחום דעת מחטיבות הביניים ומן החטיבה העליונה לעבודה המתמקדת ברצפי התפתחות בתחום דעת. לא רק תיאום של תכנים לימודיים, אלא יצירת רצפים בתחום ההבנה, מיומנויות החשיבה, ושפת החשיבה של תחום הדעת.
השיח מסייע למורים לברר עמדות יסוד בתחומי הדעת, וליצור תמונה מורכבת של הלמידה בהם.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.