פותחים שנה במכלול הפדגוגי


במישור הדעת

במהלך חופשת הקיץ עמלו אנשי המכלול הפדגוגי על בניית הכשרות בתחומים רבים עבור המורים, כדי להכינם לקראת שנת לימודים, שיעדיה מאתגרים וחדשים. מונו מובילים טכנולוגיים בכל הסניפים, נבנו תכניות פדגוגיות טכנולוגיות מיוחדות. ונבחרו אנשי מקצוע, כאחראים למעבדות המייקרים, שנבנו במהלך הקיץ.

 • מורי המדעים של כיתות היסוד נפגשו כדי לדון בנושאי הליבה ובדרכים המיטביות לשלב את העקרונות המדעיים המרכזיים בפרויקטים בשכבות השונות. נערכה פגישה של שיתוף ומשוב הדדי ופגישה שמטרתה להרחיב ולייעל את השימוש בפלטפורמות ריאלידע ואתר "אופק", העומדים לרשות המורים.
 • השנה ישולבו בפרויקטים במדעים בחטיבות הביניים כלים טכנולוגיים, אשר ישכללו וישדרגו את התוצרים של הפרויקטים ובכך יגדילו את התלות ההדדית והזיקה בין שני התחומים. לשם כך השתתפו מורי המדעים בחטיבות הביניים בהשתלמויות שונות בפאבלאב שבמדעטק ובמסגרות אחרות, ונחשפו לכלים טכנולוגיים שונים, ולאפשרויות השימוש בהם.
 • במסגרת ההיערכות הטכנולוגית הכללית, התקיימו במהלך חופשת הקיץ פעילויות מיוחדות בכל הסניפים, במספר מישורים:
  א) נבנו שני מתחמי מייקרים ("יוצרניים") בסניף מטו"ס וביסוד אחוזה, הכוללים סביבה טכנולוגית עדכנית, כגון: ערכות רובוטיקה, אלקטרוניקה, מדפסות תלת מימד ומכונה לחיתוך בלייזר.
  כמו כן הוקמו חדרי בישול ואפיה, מתחם נגרות, מתחם תפירה, ואזורים המתוכננים לפעילויות של קבוצות הרובוטיקה.
  בתיכון אחוזה הצטייד הסניף בחלק ממתחם המייקרים, אשר ייבנה במלואו לקראת שנת הלימודים הבאה.
  בתיכון הדר שופצו שני חללים גדולים שצוידו אף הם.
  ב) הונחה תשתית פדגוגית ומסגרת תמיכה בסניפים לקראת שילוב הטכנולוגיה בלמידה בסביבת פרויקטים:
  – התקיימו השתלמויות למורים בתחומים שונים בסביבת טכנולוגיה יוצרנית:
  עבודה עם תוכנות ומדפסות בתלת מימד, בקרים מתוכנתים, "טינקרינג" לכיתות היסוד ועוד.
  – התקיימה סדנה משותפת למורים ולתלמידים בפאבלאב (מדעטק) חיפה. התלמידים (מט"צים – מדריכי טכנולוגיה צעירים) מכיתות ח' –יא' מכל הסניפים ישמשו כתומכים טכנולוגיים בכיתותיהם.
  בהמשך, תקיים קבוצה זו מייקטונים (מרתונים) בביה"ס לפיתוח פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות מיוחדות.
  – בסניפי אחוזה, מטוס והדר מתחזקים אחראי המתחמים את המרחבים, מפתחים אותם ונותנים למורים את הגיבוי הטכנולוגי הנדרש.
  חמישה מבוגרי ביה"ס, שסיימו השנה, עובדים ועוזרים במתחמים השונים בפעילות תכנון, הקמה והקניית ידע לתלמידים ולמורים.
  ג) אנו נערכים בכל הסניפים לקראת פעילות קבוצות הרובוטיקה – קבוצות FIRST: FLL jr, FRC, FTC, FLL – כולן במסגרת "גלקסיה".
  כמו כן פועלת קבוצה תחרותית בארדואינו בתיכון הדר, וקבוצת רחפנים חדשה בתיכון אחוזה.


במישור הפרט

סמינר לקליטה של המורים החדשים
בסוף חופשת הקיץ השתתפו המורים החדשים שנקלטו בבית הספר בסמינר בן שלושה ימים, שונה מהסמינרים שהיו בשנים הקודמות. הסמינר כלל, לצד מפגשים מסורתיים עם מנהלי הסניפים וסיור בהם, סדנה פעילה בנושא "מיומנויות הנחיה", שאותה העבירו מנחים מקצועיים מבית מורשה.
בתום הסמינר הוזמנו המורים להשיב על שאלון משוב להערכה של הלימודים בסמינר. 20 מורים השיבו על השאלון, הם מהווים שני שלישיים מהמורים החדשים. כעת אנו בונים דו"ח ממצאים, שתוצאותיו ישמשו בסיס להפקת לקחים ולבניית הסמינר בשנה הבאה.

סקר "סוף הדרך"
במטרה ללמוד על האופן שבו חווים תלמידי כיתות יב' את סדר היום הבית ספרי בתום לימודיהם בבית הספר, הם הוזמנו להשיב על שאלון "סוף הדרך". השאלון נבנה על בסיס השאלון ההסטורי של המכלול הפדגוגי והיגדים חדשים. ההיגדים מרכיבים תשעה ממדים שונים: הערכה של בית הספר וגאווה בו, הקשר עם החונך, הקשר עם המורים בבית הספר, תחושה של קבלת כלים חברתיים ולימודיים ועוד.
התלמידים השיבו על השאלון במהלך חודש יוני 2017 באמצעות האינטרנט 2017.
240 תלמידים המהווים מחצית מהלומדים בשכבה השיבו על השאלון.
בשלב זה אנו עסוקים בלמידה של הממצאים שעלו מתהליך ההערכה זה.

 

במישור החברה

השבוע הושק בניין "היכל אליהו" ביסוד אחוזה. בקומה הרביעית של הבניין נפתח "מרכז לתרבות וליצירה יהודית ישראלית", בשיתוף פעולה עם עמותת "בית מורשה".
מטרת המרכז לטפח שיח תרבותי מגוון, הפועל מתוך אחריות חברתית ומעודד מפגש אנושי בין מגזרים וקבוצות שונות. התכניות במרכז תהיינה פתוחות לקהל הרחב, והן תחלנה לפעול מיד לאחר ראש השנה.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.