School’s Libraries

Links to the libraries’ websites

בכל אחד מסניפי בית הספר פועלת ספרייה שמשרתת את קהילת הסניף ופועלת בשיתוף עם הספריות האחרות של בית הספר. הספרייה המרכזית היא ספריית בית בירם.
הספריות בבית הספר הן סביבות למידה עשירות המעניקות מסגרת תומכת למהלכי ההוראה-למידה המתקיימים בבית הספר. לפיכך עליהן לשרת את המדיניות הפדגוגית הבית ספרית. שש הספריות שלנו מותאמות למטרה זו וערוכות לסוגים שונים של למידה: עצמאית, מונחית-מכוונת ומחקר ברמה בית-ספרית. זאת מתוך מודעות לתפקידן המרכזי ביצירה של אווירה תרבותית בבית הספר וקשר הדוק ומתמיד עם המורים והתלמידים.

The collection

אוסף הספריות כולל כ- 60 אלף פריטים מודפסים ודיגיטליים של ספרי עיון ויעץ, ספרות יפה לילדים ולמבוגרים, מחזות ושירה, עבודות גמר, כתבי עת ברמות שונות, עיתונות יומית, מדיה דיגיטלית ומאגרי מידע מקוונים. בנוסף כוללת הספרייה בבית בירם אוסף גדול ומיוחד בנושא צבא, מנהיגות וביטחון שנמצא בפנימייה הצבאית וכן אוסף של ספרים נדירים בשפות שונות.

Our readers and visitors

ספריות בית הספר הריאלי העברי בחיפהכ- 3,300 קוראים פעילים ומבקרים נוספים בספריות עובדים באופן חופשי, כותבים עבודות, מבצעים מטלות אישיות וקבוצתיות, קוראים ספרות יפה, עובדים במחשביהם האישיים או בעמדות מחשב הפזורות ברחבי הספריות ומאפשרות גלישה ברשת האינטרנט וכניסה למאגרי מידע מקוונים. לרשותם עומד הפורטל של ספריות בית הספר שמאפשר איתור מקורות מידע בקטלוגים המקוונים של כל שש הספריות ובמאגרי מידע נוספים. פורטל זה נגיש מכל מקום ובכל זמן והתלמידים מזוהים בו בשמם.

Activities

הספריות משמשות כמקום להדרכות עבור לומדים צעירים לניווט בין מקורות מידע, הערכתם ושימוש מושכל בהם. הלומדים משפרים בכך את מיומנויות המידענות שלהם תוך הקשר לתחומי הדעת. בנוסף משמשות הספריות כמקום הטבעי לעידוד הקריאה ופועלות לטיפוחה של קהילה קוראת בבית הספר. במהלך שנת הלימודים מתקיימים בספריות שיעורי קריאה, מפגשים עם יוצרים, תערוכות ספרים ותערוכות אמנות.