אסיפת הורים – כיתות א' – מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
06.09.2018
19:30 - 21:30

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס