גיבושונים והיכרויות – ריאליגן, א', ז' – מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
29.08.2018
9:00 - 12:00

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס