הצגות למידה מבוססת פרויקטים בגיאוגרפיה – ח8, מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
12.01.2018
0:00

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס