הצגות למידה מבוססת פרויקטים בתנך – כיתות ו, מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
14.01.2018
0:00

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס