טיול "מדרגות" – כיתה ד3, מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
12.01.2018
0:00

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס