ימי הורים – מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
31.03.2019 עד
01.04.2019
15:00 - 19:30

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס