פעילות במוזיאון הימי – כיתות א', מטו"ס

מעלה מפה...

תאריך/זמן
14.01.2018
כל היום

מקום: מרכז הכרמל מטו"ס