אושרה מנור

אושרה מנור

מזכירת מנהל המינהל והכספים