להרשמה בית הספר

המתחמים החינוכיים של בית הספר

 

ביה"ס הריאלי העברי בחיפה הנו מוסד חינוכי עצמאי (וחל"ץ). תלמידינו נהנים ממסלול חינוך רצוף מגן ועד י"ב, ומתחנכים לאור חזון ביה"ס:

 "להיות מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם, מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית".

לקריאה נוספת..