ארכיון בית הספר הריאלי

ארכיון בית הספר הריאלי הוקם במטרה לאסוף, לתעד, לשמר ולהציג את תולדות בית הספר לדורות הבאים. קורות בית הספר עיצבו את ראשית החינוך העברי בארץ ישראל ושזורות בהן תולדות הישוב העברי בחיפה והתפתחות מוסדות עירוניים ולאומיים. בית הספר מהווה נדבך מרכזי בהתפתחות מערכת החינוך הישראלית, בפיתוח תוכניות לימוד, בחינוך ערכי ובעיצוב פני החברה הישראלית, מחנכיה, מנהיגיה ומצביאיה.

ראשית הקמת הארכיון באוספי פרוטוקולים ותעודות יסוד עוד לפני פתיחת שעריו, שנשמרו אצל ד"ר ארתור בירם, מייסד בית הספר, ומחליפו יוסף עוזרקובסקי (עזריהו). איסוף נרחב של חומרים בוצע גם בתקופתם של מנהלי בית הספר הבאים. גבריאל (גבי) קנולר היה ממונה על הארכיון, על ניהולו ועל איסוף החומרים בתקופה זו.

בארכיון נשמרת המורשת החינוכית והפעילות הציבורית הענפה של מייסדי בית הספר, מוריו ובוגריו מראשית הקמתו ועד ימינו. לצד זאת מוצגים אתגרים, שנבעו מקשיי ההקמה, מפיתוח ההוראה העברית בתקופת המנדט וקום המדינה, מקליטת ושילוב העולים, מהרפורמות בהוראה, מהתמודדות התקציבית ומהשינויים המבניים. תרומתו בהתפתחות מקצועות הלימוד, קידום מקצוע ההוראה (הקמת בית המדרש למורים) והחינוך הערכי – המחויבות האישית, השירות הלאומי, החינוך הגופני – 'מפעל מרט', יסוד הצופים, הגדנ"ע והפנימיה הצבאית (1953). פיתוח תוכניות לימוד חדשניות עם האקדמיזציה בתחום ההוראה וההתפתחויות במדעים ובטכנולוגיה, תקשוב ההוראה ופיתוח קשרי החוץ של בית הספר עם בתי ספר וקהילות יהודיות בעולם. בהמשך התפתחותו: מבנים חדשים, יסוד הריאליגן ותוכניות המכינות את בוגריו לאתגרי המאה ה-21.

אוספי הארכיון:

בארכיון אוספי מסמכים, תעודות, תצלומים וחומרי לימוד החל מבית הספר "אבטליה" של פנחס כהן, יסוד הפנימיה האזרחית, בית הספר בהדר הכרמל והתרחבותו לסניפים באחוזה, בבית בירם ובמרכז הכרמל. אוספי תכתובות מנהלי בית הספר, אוסף אריה כרוך – הקמת תנועת הצופים העבריים ושבט משוטטי בכרמל ואוספי פרוטוקולים מראשית הקמת מוסדותיו: מועצת המורים, ועדי הורים, חברת התלמידים, המכינות, הוועד המנהל, חבר הנאמנים, המכלול הפדגוגי, אגודת הבוגרים, כנסי חינוך, כנסי מחזורים כמו גם הנצחת מורי וסגל בית הספר ובוגריו שנפלו על הגנת המדינה במלחמות ישראל.

בארכיון מגוון סוגי חומרים: תעודות, כרזות, גביעים ופרסים, דברי דפוס בהוצאת בית הספר, מחברות ועבודות תלמידים, ספרי לימוד היסטוריים, ספרי חינוך והוראה שכתבו המורים, יומנים, אלבומים ושירונים. אוסף כתבי העת שהפיק בית הספר החל משנות ה-20 של המאה ה-19 כולל מאות גיליונות של עיתוני חברת התלמידים, מידעוני החטיבות מכל הסניפים, ידיעות למורים ולתלמידים וביטאוני 'להיות ריאלי'.

פעילות הארכיון:

בשנת 2004 נחנך מבנה הארכיון בבית בירם, תרומת גייל ומיכאל קליסמן (בוגר בית הספר). הארכיון ממשיך באיסוף שיטתי של חומרים ושימור האוספים, עם השתנות המדיה והפורמטים, תוך הנגשתם באופן ממוחשב – 'לגעת בעבר, מבלי לגעת'. כיום מבצע הארכיון תהליך דיגיטציה של עשרות אלפי תיקי התלמידים והסגל והכנת אוספים נוספים לדיגיטציה.

הארכיון הינו ארכיון תיעודי-היסטורי וקהליו מגוונים: משפחת הריאלי – תלמידי בית הספר, בוגריו, מנהליו וסגל בית הספר לדורותיו וקרוביהם וכן בשירות חוקרים מהאקדמיה, בעיקר מחקרים בתחומי מדעי החברה: חקר החינוך, היסטוריה, סוציולוגיה, חקר הישוב העברי ופני החברה בישראל.

לצד הארכיון תצוגה מוזיאלית-דידקטית – "הצריף הירוק", אשר שימש בשנות ה-60 ככיתת לימוד וכיום עוצב כ'כיתת עבר' המציגה פריטים מן הארכיון, ממחישה את תולדות הלימוד בבית הספר בצורה פעילה ומשמשת לפעילות חינוכית ערכית.

הארכיון מעניק עדות ומשמעות ויזואלית לדבריו של ד"ר בירם, הכוונות בהחלט הפכו למעשים. צוות המחנכים המרשים של בית הספר הריאלי העברי בחיפה לדורותיו הורכב מאנשי מדע ורוח, אנשי ערכים אשר ראו במעשה החינוכי יעוד ותכלית.

לצפייה לפריטים נוספים מהארכיון (מתוך האתר של ספריית אוניברסיטת חיפה) הקליקו כאן.

תרומת חומרים לארכיון בית הספר וקשר עם הארכיון:

מנהל הארכיון: ארז גיתאי, בדוא"ל: [email protected]. ניתן לתאם מולו בדוא"ל שירות יעץ בארכיון.

כתובת הארכיון : בניין הארכיון ע"ש קליסמן, בית הספר הריאלי בית בירם, שדרות אבא חושי 15, חיפה 3478620
מספר טלפון: 04-8146600

שיעור חקלאות (שנה לא ידועה)
שיעור חקלאות (שנה לא ידועה)

תלמידות בשיעור תפירה, 1932
תלמידות בשיעור תפירה 1932

 המורה רינה מציזיני ותלמידיה (שנה לא ידועה)
המורה ריטה מדזיני ותלמידיה (שנה לא ידועה)


סיור (שנה לא ידועה)


הנהגת משוטטי בכרמל (תאריך לא ידוע)