מחלקת בחינות בגרות

מחלקת בחינות הבגרות בבית הספר הריאלי פועלת על פי נהלי משרד החינוך ועל פי מתווה עבודה ייחודי שנבנה בבית הספר.  המחלקה הינה הגורם המקשר בין תלמידים, בוגרים, הורים וגורמים שונים בבית הספר (הנהלה, מרכזי מקצוע, מרכזי שכבות, חונכים, יועצות)  לבין משרד החינוך על אגפיו השונים. מחלקת בחינות הבגרות מטפלת בכל הנושאים הקשורים בבחינות הבגרות ובתעודת הבגרות.

תחומי האחריות

 • בחינות הבגרות – היבחנות תלמידי בית הספר ונבחנים חיצוניים (נבחני משנה – בוגרים), תוך שמירה על תנאי היבחנות הוגנים ושוויוניים ועמידה בסטנדרטים גבוהים של ביצוע איכותי של מערך ההיבחנות.
 • הפקת תעודות הבגרות ואישורי זכאות בהתאם לחוקת הזכאות של משרד החינוך ועל פי תכנית ההיבחנות הייחודית לבית הספר.
 • טיפול בבוגרי בית הספר המעוניינים להיבחן לשם שיפור ציון או הוספת/השלמת יחידות.
 • הפקת ועיבוד נתונים לגורמי הפדגוגיה הבית ספריים – לשם הפקת לקחים בתחומי הידע השונים.

מועדי הבחינות וההרשמה אליהן

מחלקת בחינות בגרות בית הספר הריאלי

 • מועד ההיבחנות העיקרי הוא מועד הקיץ.
 • במועד החורף נבחנים תלמידים הזכאים להיבחנות לשם שיפור ציוניהם.

שימו לב:

 • ההרשמה למועד החורף מתחילה בחודש ספטמבר ונסגרת בהתאם להנחיית משרד החינוך
 • ההרשמה למועדי הקיץ מתחילה בחודש ינואר ונסגרת בהתאם להנחיית משרד החינוך
 •   להורדת טופס רישום לבחינות הבגרות .

דרכי ההתקשרות עמנו

 • טלפון – 04-8146600, שלוחה 200 או 103.
 • פקס 04-8342982.
 • מייל: [email protected]

שעות קבלה

 • לתלמידים – בימים א'-ה', בהפסקה, 12:30-12:10
 • לבוגרים – בימים א'-ה' בין השעות 15:00-08:00
 • מומלץ לתאם את הביקור מראש באחד מאמצעי התקשורת