הגדנ"ע

מערך הגדנ"ע (גדודי נוער) בבית הספר הריאלי העברי בחיפה מוביל מזה עשרות שנים את תלמידיו לתודעת שייכות ולמעורבות פעילה ומשפיעה בארץ, בעם ובמדינה.

הגדנ"ע: דרך, ארץ, ומה שביניהם (דרך ארץ)

באמצעות מסעות וגיחות לכל אורכה ורוחבה של ישראל, אנו נוטעים בתלמידים את הרצון להכיר יותר לעומק את ישראל, את ההבנה לעשות כן ואת היכולת להיות מעורבים ומשפיעים בחיים בארץ.

מסעות שטח איכותיים הכוללים הליכה רגלית, מאתגרת, לינת שטח ובישול עצמי, החורגות מחיי הנוחות הרגילים, יוצרות חוויות עומק שיחד עם חשיפה למסורת ולהיסטוריה של עם ישראל בארצו מעצימות את היכרותם של התלמידים עם הארץ, העם והמדינה ואת תחושת שייכותם להללו.

במהלך פעילות הגדנ"ע חווים התלמידים באופן בלתי אמצעי את הבנת המכלול שבין אדם, עם, חברה ומדינה, בתוך נוף טבעי ואנושי ובמבט על העבר, ההווה והעתיד.

בנוסף לכך, מסגרת הגדנ"ע כוללת פעילויות של תרומה למען העם והארץ במגוון של דרכים ומיומנויות, בזיקה אל עקרונות התפיסה שלעיל.