מרחב החריש – רשת הריאליגן

מרחב החריש – עוסק בריאליגן – גילאי 3-6 והוא מתייחס בראש ובראשונה למנעד הרחב של האפשרויות הנובעות מהיות הריאליגן להיות רשת בית-ספרית, הן  בראי הפדגוגי והן בראי הארגוני תחת הנהלה אחודה,  כבסיס וכמסגרת ראשונית  להתפתחות התלמידים ברוח בית הספר.

במרחב החריש אנו מכינים את הקרקע הפורייה לבאות, הן באמצעות חשיפה רחבה של הילדים לגירויי למידה ולהתנסויות, והן באמצעות טיפוח הסקרנות וסימני השאלה במגוון רחב של נושאים. הפדגוגיה הקיימת כיום ברשת הריאליגן העוסקת בזרימת פעילות, בלמידה גמישה ובהוראה מותאמת  פועלת ברוח זו, ואנו מתעתדים להעמיקה ולהרחיבה.

מאפייני גיל החריש – גילאי 3-6

איך נדע שהצלחנו במרחב החריש?

המרכיבים הבאים יהוו עבורנו אמת מידה חשובה במידת ההצלחה הפדגוגית שלנו במרחב החריש:

 • סקרנות ללמידה: ילדים סקרנים פועלים במרחב הלמידה מתוך הנעה פנימית, חקר ועשייה. אנו נפתח את הסקרנות הטבעית של הילדים ונעודד אותם להעלות שאלות, ולהיות מעורבים בביצוע פעולות חקרנות. נטפח אצל הילדים מיומנוית חשיבה שונות כגון: העלאת השערות, חקר, הסקת מסקנות ועוד.
 • נגישות לאוריינויות וחשיפה לתחומי דעת: חשיפה של הילדים למגוון אוריינויות ותחומי דעת, תאפשר להם לפתח את העניין האישי, ואת הטעם האישי, שיהווה בסיס להבנה וידע בהמשך שנות לימודיהם בבית הספר.
 • מיומנות הבחירה: אנו מאמינים בשוויון ערך הפעילות – לפיו מכל פעילות בה יבחר הילד בגן, הוא ייתרם. לאור זאת הילדים בגן יבחרו את הפעילות אותה ירצו לקיים ויהיו מעורבים בלמידה ובחוויות שהם צוברים במהלך היום. שאיפתנו שכל ילד יחוש מעורבות ואחריות לעצם ביצוע הפעילות כשותף ומקדם את הפעילות בה הוא בוחר.
 • תחושת מסוגלות: אנו שואפים לזמן לילדים התמודדויות עם אתגרים שונים, ולסייע להם בהגשמתם, באמצעות מיומנויות וכלים שיפותחו בגן. באופן זה, הילדים יחושו תחושת מסוגלת להתמודד עם משימות חדשות, יעזו לנסות דברים חדשים גם כשאינם בטוחים שיצליחו, ויגשו אל הלא מוכר מתוך סקרנות, ותחושת מסוגלת עצמית.
 • מעורבות חברתית: גן הילדים מהווה מסגרת להתפתחות חברתית ואנו שואפים שהילד יפתח כישורים חברתיים וקשרים בהם הוא שותף שווה: הוא מוביל וגם מובל. לילדי יהיו יחסים הדדיים של קבלה, ונתינה והוא יחוש עצמו מעורב גם במערך החברתי.
 • קוד הכבוד: זרעיהם של ערכים אנושיים נדרשים להטמן באדמה הפורייה של הגילים הצעירים. היכולת של הילדים, לראות גם את האחר העומד מולם, על אף גילם הצעיר, מהווה את הבסיס לערכים ולהתנהגות של כבוד.

אז איך בעצם זה מתבצע?

 להלן כמה מרכיבים שבהם מתאפיין מרחב החריש:

 • "פסיפשפות" – רשת אוריינויות נודדת: לרשת הריאליגן משתייכים אנשי צוות מומחים בגיל הרך, בעלי כישורים ייחודיים, ואנו שואפים להיתרם מכישורים אישיים של אנשי הצוות כמשאב למידה לרשת כולה. בתוך כך, אנשי הצוות ינדדו בין הגנים השונים ברשת ובכך יחשפו את הילדים לייחוד שלהם ולמגוון אורינויות. הרשת הנודדת הזו תיצור מצב שבו בהצטרפותם של ילדים למרחב החריש, הם ייחשפו למנעד הרחב של האוריינויות והשפות המייצגים כ 30 אנשי צוות, מעבר לסגל הגן שלהם. כך למשל, בין סגל הריאליגן ישנם דוברי אנגלית, רוסית, ערבית, פורטוגזית, ספרדית ועוד. אלה ינדדו בין כלל גני הרשת ויחשפו את הילדים להתנסויות בשירים, סיפורים ועוד בשפות אלה.
 • זרימת פעילות והוראה גמישה ומותאמת: סדר היום בגן מאפשר זרימת פעילות, משמע מעבר של הילד בין המרכזים השונים בסביבות הלמידה באופן חופשי ועל פי נטיות הלב האישיות: למשחק, עבודה, למידה ויצירה. פעילות הילדים הינה חופשית על פי בחירה, לצד תיווך והשגחה של אנשי החינוך. הלמידה הגמישה שהינה גישה פדגוגית המאמינה במתן מענה לשונות בין הלומדים על ידי הקצאת מגוון של התנסויות למידה ואמצעים, לבחירה של הילד, באה לידי ביטוי בסדר היום הזורם. כמו כן, במהלך יום הפועל כל פי עקרונות אלה, אנשי החינוך יכולים להגשים את יעדי ההוראה המותאמת, ולהקצות זמנים להוראה פרטנית, על פי צרכיו האישיים של כל ילד.
 • מרחב למידה שיתופי: אנו מאמינים שסביבת הלמידה בגן צריכה להיות רחבה ולאפשר לילדים בחירה גם במובן של המקום בו רוצים לשהות ולפעול. ולכן, זרימת הפעילות במרחב החריש תתבצע בכל המרחבים הפיסיים: תוך הגן, החצר, ואף הגנים הסמוכים במתחם והחצר המשותפת.

מרחב החריש – תחומי מיקוד מרכזיים

 • אוריינויות שפה: חשיפה לאוריינות שפה באמצעות "רשת אוריינויות נודדת" המזדמנת על ידי אנשי הצוות בעלי הכישורים הייחודיים, ובמקרה זה – דוברי השפה.
 • אוריינות כמותית: העמקת האוריינות הכמותית, גם כמרכיב משמעותי במוכנות לכיתה א'. צוותי הגן יפתחו התנסויות על פי הנושאים הנלמדים בגן, אורינות פיננסית, ועוד.
 • אוריינות טכנולוגית: חשיפה לשפת הטכנולוגיה – חומר, מוצר, טכנולוגיה, תהליך התיכון – פתרון בעיות יומיומיות. כשמטרת העל הינה פיתוח אוריינטציה ומיומנויות לתפקוד מיטבי בעולם עתיר טכנולוגיה.
 • מנעד רחב של תחומי עניין: חשיפה למגוון תחומי דעת ועניין, בדרך של סקרנות וחקרנות – שאילת שאלות, שילוב תחומי עניין אישיים של הילדים, והעשרת המודעות לתחומים שונים.
 • הכנת הקרקע לקוד הכבוד: עיצוב קוד הכבוד לעבודת צוות ברשת, ולאחר מכן עיצוב קוד כבוד משותף לכל הגנים, בהתאמה לגיל הילדים.

שאלות ותשובות ראשוניות הקשורות למרחב החריש

בפרק זה ננסה לציין מספר שאלות מרכזיות שהעלו הורים עד כה ביחס למרחב החריש.

המבנה הפדגוגי המלא נכנס לתוקפו החל מתחילת שנת תשפ"ג בחודש ספטמבר 2022.

בעת שהילדים פועלים במרחבי הגן השונים, איש צוות החינוך הוא הגורם הצופה והמתווך. הוא צופה בילדים, ער לבחירתם, שותף לפעילות, מתווך בעת הצורך, אם בהכוונה ואם בסיוע בפתרון קונפליקטים. כמו כן זהו הזמן בו ניתן מענה לכל ילד על פי צרכיו, בהתאם לתכנית לימודים אישית שמעוצבת עבורו. בזמן הגמיש ניתן לתת מענה בהוראה מותאמת לכל ילד באופן אישי או בקבוצה קטנה. בכדי לממש את כל אלה, בכל גן שוהים בזמן הגמיש שלושה אנשי צוות לפחות, מה שמאפשר השגחה בכל המרחבים, לצד מעורבות ותיווך, והוראה מותאמת גם יחד.

בראשית השנה נערך מיפוי פנימי לכל ילד, על ידי הגנן/הגננת, בהתאם לשכבת הגיל. מיפוי זה מעריך את מקומו של הילד בתחילת שנה בכל תחומי התפתחות ובמרכיבים השונים. בהתאם, מעוצבת תכנית לימודים אישית ומותאמת לצרכיו של הילד. המענה יינתן בזמן ההוראה המותאמת באופן אישי או בקבוצה קטנה, כל זאת בנוסף לתכנית הלימודים הגנית.

הקליקו לפרטים על מרחבים פדגוגיים נוספים: