פיתוח האוריינות הטכנולוגית במסגרת תכנית הריאלי 2030

כחלק מתהליך ניתוח המגמות המאקרו – חברתיות במסגרת 'הריאלי 2030', ניכר כי האוריינות הטכנולוגית היא אבן יסוד  ההופכת לחיונית יותר ויותר בקרב בוגרי מערכת החינוך, בעולם בו הטכנולוגיה משחקת תפקיד מרכזי בכל תחומי החיים. בצד זה, בית הספר רואה את  טכנולוגיה כשפה של ממש, הכוללת את הרחבת והעמקת "אוצר המלים"  שבה בראייה רב – ממדית, כמו גם את יכולת ההבנה ואת מיומנות השימוש במגוון טכנולוגיות להבעה של כל תלמיד ובוגר במנעד רחב של תחומים.

צוות פיתוח תכנית האוריינות הטכנולוגית שכלל מורים בעלי רקע טכנולוגי מכלל סניפי בית הספר בחן את אתגרי האוריינות הטכנולוגית, את המגמות הטכנולוגיות המתפתחות בעולם, תכניות לימוד שונות להקניית אוריינות טכנולוגית בבתי הספר בארץ ובעולם, ומתוך כך – פיתח תפיסה ותכנית ייחודית ומותאמת עבור בית הספר.

מהי טכנולוגיה?

זו היתה שאלת היסוד בצוות הפיתוח. למולה- בחרנו לחזור להגדרה הבסיסית בתרגום המילולי – תורת האומנות; בתוכה אנו רואים את הטכנולוגיה בגישה מרחיבה, הנוגעת בעולם הפיזי והדיגיטלי כאחד, ובראי אוריינות לפתרון בעיות כמניע בסיסי לעיסוק בעולם הטכנולוגי שליווה את המין האנושי לאורך כל שנות התפתחות הטכנולוגיה, עוד מימי המצאת הגלגל. זהו גם טבע האוריינות שנרצה לפתח בקרב תלמידינו.

מדוע חשוב לפתח אוריינות טכנולוגית?

כבסיס לפיתוח התכנית בחנו את המניעים לעיסוק בפיתוח אוריינות טכנולוגית בבית הספר באמצעות מודל "מחומש האינטליגנציות". מתוכו  ניתן לראות חמש משפחות של מניעי יסוד, החל מהעיסוק בטכנולוגיה בממד הקוגניטיבי, דרך המימד היישומי, הממד האתי – חיסוני, הממד הרגשי והממד היצירתי.  להלן מפת המניעים שהוותה ה"מצפן" איתו יצאנו לדרך:

תפיסת היסוד של האוריינות הטכנולוגית בבית הספר הריאלי:

תפיסת היסוד שפיתח הצוות רואה לנגד עיניה "מערכת אקולוגית" שלמה בת שלושה קודקודים הקשורים זה בזה, ומהווים את תנאי היסוד לצמיחתה של אוריינות טכנולוגית:

  • רכישת מיומנות טכנולוגית: "קודקוד" זה של התפיסה עוסק בלמידה של (ועל) טכנולוגיה. היא כוללת את כל מרכיבי המיומנות הטכנולוגית שרוכשים התלמידים, והיכולת לעמוד במבחני הביצוע שלהם. זהו הבסיס עליו נבנתה התכנית הספירלית של הבניית מיומנויות אלה בממדים שונים ובכל שכבות הגיל.
  • למידה באמצעות טכנולוגיה: הנחת היסוד בהגדרת מימד זה של התפיסה נובעת מההכרה כי במהלך השנים האחרונות התפתח מגוון כלים טכנולוגיה ללמידה, היוצרים מנעד רחב של אפשרויות לרכישת ידע ומיומנויות בכל תחומי הדעת עבור התלמידים, ומגוון עשיר של כלי הקניה. תרגול והערכה עבור המורים. לשמחתנו – תקופת הלמידה מרחוק בשל מגפת הקורונה יצרה קפיצת מדרגה בהיבטים אלה,  בקרב תלמידים ומורים כאחד.
  • בית הספר כארגון טכנולוגי: היבט זה הוא תנאי יסוד ליצירת אקולוגיה פדגוגית בית-ספרית שתוודא המשך התפתחות כלי האוריינות הטכנולוגית. בתוכו נכללים היבטים כגון המעבר למערכות דיגיטליות לניהול למידה עבור מורים ותלמידים כאחד, מעבר התלמידים לילקוט ספרים דיגיטלי, וטכנולוגיות נוספות כגון ציוד למידה היברידי ומעבר לפס רחב – שיושמו בבית הספר במהלך השנה האחרונה.

צירי התכנית הפדגוגית לרכישת אוריינות טכנולוגית:

לצורך פיתוח תכנית הקניית האוריינות הטכנולוגית טבע בית הספר ארבעה מרכיבים מרכזיים, המהווים גם את צירי ההתפתחות של התלמידים לאורך השנים – מגילאי הגן ועד לתום גיל התיכון. הצירים האלה, שבכל אחד מהם פיתחנו תכנית ספירלית אורכית, הינם:

  • יישומיי המחשב וניהול מידע: ציר זה כולל את המיומנויות הבסיסיות של הפעלת המחשב, דרך הפעלת יישומי OFFICE, עבודה בענן ועד לישומים מתקדמים יותר ללמידה באמצעות מחשב.
  • תכנות וחשיבה אלגוריתמית: ציר התפתחות זה נע מהמרכיבים הבסיסיים של חשיבה אלגוריתמית שיטתית, ומתפתח דרך מיומנויות בסיסיות של "תכנות בלוקים" (כגון בתכנת "סקראץ'"), תכנות בקרים, ועד לרמה של תכנות בסיסי בשפת קוד כגון פייתון (בכיתה ט').
  • טכנולוגיה בעולם הפיזי: ציר זה מתייחס לכלל ממדי ה"עשיינות", החל מבנייה פשוטה של דגמים במתחמי ה"טינקרינג", דרך מיומנויות בסיסיות בתחומי הבישול, הנגרות, התפירה, ועד לבניית אובייקטים ממוחשבים בתלת-ממד והפקתם במתחמי המייקרים.
  • התנהלות במרחב הדיגיטלי: ציר זה קשור לכלל מרכיבי ההנהלות הבטוחה במרחב הדיגיטלי, כגון האתיקה ואמות המידה של הביטחון בשימוש ברשתות חברתיות, בשיח במרחב הדיגיטלי, בהיכרות עם תחום זכויות היוצרים וכד'.

התפתחות ספירלית של התכנית על פי הממדים לאורך השנים:

תוכנית הלימודים פותחה בראייה של התפתחות ספיראלית בכל אחד מצירי האוריינות הטכנולוגיות, ולאורך כל אחת משכבות הגיל במבנה הארגוני החדש של "הריאלי 2030". על מנת לוודא את רכישת המיומנויות הטכנולוגיות במסגרת התכנית, נקבעו גם מבחני ביצוע בכל אחד מהנושאים ובכל שכבת גיל, שיתקיימו בכל אחד ממתחמי בית הספר במקביל.  להלן עיקרי התכנית:

דוגמאות לתהליכי הלמידה בכל אחד מצירי התכנית:

התנהלות במרחב הדיגטלי:

ציר זה קשור לכלל מרכיבי ההתנהלות הבטוחה במרחב הדיגיטלי, כגון האתיקה ואמות המידה של הביטחון בשימוש ברשתות חברתיות, בשיח במרחב הדיגיטלי, בתחום זכויות היוצרים וכד'. בהיבט זה בית הספר מקיים קשת רחבה של פעילויות, הכוללות את "קוד הכבוד" האישי והכיתתי של התנהלות במרחב הדיגיטלי, פעילויות שונות למען החברה בהקשרים אלה, ואף הכנת תוצרים במתחמי המייקרים להצגת הקוד האתי הזה.

יישומי מחשב וניהול מידע:

בציר זה התלמידים רוכשים מיומנויות בסיסיסות בתחומי יישומי ה OFFICE ועבודה בענן במסגרת הלמידה ובלמידה משולבת פרוייקטים. בנוסף, מתקיימים פרוייקטים שונים בסניפים המביאים לידי ביטוי יישומי מחשב מתקדמים יותר ללמידה, ובהם חומרי למידה ויישומים שפותחו על ידי מורים ותלמידים בתקופת הלמידה מרחוק.

טכנולוגיה פיזית ועשיינות:

מתחמי המייקרים (עשיינות) בכל סניפי בית הספר קיימים ופועלים כבר מאז שנת תשע"ט, והם שוקקי חיים. הם מהווים "אבן שואבת" לרכישת מיומנויות טכנולוגיות עבור התלמידים, וכמענה לפיתוח דגמים וללמידה במסגרת למידה משולבת פרוייקטים. לשמחתנו, מרבית המתחמים כוללים גם את התשתיות לרכישת מיומנויות חיים בסיסיות כגון בישול , נגרות ותפירה, ומהווים מקור להשראה לתלמידים ומורים כאחד.

תכנות וחשיבה אלגוריתמית:

אנו רואים את החשיבה האלגוריתמית ומיומנויות התכנות כמרכיבי יסוד בהתפתחות האוריינות הטכנולוגית, המתפתחים עוד מגיל הגן. התכנית מחילה את יסודות החשיבה האלגוריתמית על תכנון מטלות הנדסיות פשוטות (כגון הטלת ביצה מגובה מבלי שתישבר), ומתפתחת לתכנות בלוקים, תכנות בקרים לאובייקטים מלגו, למידת "קוד מאנקי" ועד ללימוד שפת תכנות  פייתון בגיל מתקדם יותר.

לאן אנו מכוונים בהתפתחות התכנית לשנת תשפ"ב?

מטבע הדברים, התכנית שיישומה הרוחבי החל משנת תשפ"א, דורשת זמן התפתחות עד להטמעה מלאה.  בראש ובראשונה היא אפשרה להסדיר מגוון פעילויות שקוימו באופן מקומי בסניפים, כמו גם להאיר את הדרוש השלמה מבחינת זמני הלמידה, כישורי ההכשרה של המורים, התשתיות ועוד.

למותר לציין כי מרבית התלמידים פוגשים את התכנית בשלבים שונים ב"אמצע הדרך", ומבלי שהיתה לכולם ההזדמנות להבניה השיטתית של המיומנויות מתחילת דרכם בבית הספר. בצד זה, ההאצה הטכנולוגית שהביאה עמה תקופת הקורונה והירתמות הצוות ליישום התכנית, מאפשרים את יישומה באופן מעורר השראה, בכל שכבות הגיל.

האיור שמשמאל מדגים בצבע הכחול את עיקרי המרכיבים שיושמו בכל ממד בשנת תשפ"א, ובירוק את המרכיבים שאנו מתעתדים ליישם בשנת תשפ"ב.  התכנית כמובן תמשיך להתפתח גם עם התקדמות הטכנולוגיה עצמה ובהתאמה לצרכי הזמן בשנים הבאות.

שאלות ותשובות ראשוניות הקשורות לתכנית האוריינות הטכנולוגית:

בפרק זה ננסה לציין מספר שאלות מרכזיות שעלו עד כה ביחס לתכנית האוריינות הטכנולוגית.  נשמח גם כמובן אם תכתבו לנו שאלות ורעיונות נוספים, ונשתדל לקחת אותם בחשבון ולתת להם מענה בהמשך.

היישום כבר החל וממשיך להתפתח. אנו מאמינים שעד לשנת תשפ"ד נוכל ליישם את כלל מרכיבי התכנית בכלל הגילאים.

במסגרת התכנית ישולבו לימוד תכנות בגילאים שונים. בכוונתנו ליצור מצב שכל בוגר כיתה ט' ידע שפת תכנות בכמה בסיסית (דוגמת "פייתון"). אנו מאמינים שעד סוף שנת תשפ"ד נגיע למצב שבו זה יהיה אפשרי.  מובן שתלמידים שיבחרו במגמת מדעי המחשב בכיתה י' יוכלו להתקדם הרבה יותר בהיבטים אלה בהמשך.

שאלות, מחשבות ורעיונות נוספים בנושא תכנית האוריינות הטכנולוגית?

כתבו לנו כאן ונשמח לשקול ולהתייחס:

הקליקו לחזרה לפרטים על מרחבים נוספים בתכנית הריאלי 2030: