הרשמה לבית הספר

שלום רב לך,
אנו מברכים אותך על התעניינותך לרשום את ילדך לבית ספרנו ומודים לך שבחרת לראות בנו שותפים עתידיים להשקעה החשובה מכל, חינוך ילדך. ברור לנו, כי בחירת מסגרת חינוכית ראויה היא החלטה בעלת חשיבות רבה.

לפניך מענה למספר שאלות שכיחות, המתייחסות לתהליך ההרשמה והקבלה לבית הספר. 

לשאלות נוספות, ניתן לפנות למחלקת שיווק והרשמה, בטלפון 1-800-797-797 או בדוא"ל.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה ביום חמישי,  6/1/22, בשעה 9:00 באתר ההרשמה.

כלל מפגשי ההיכרות והימים הפתוחים התקיימו בחודש דצמבר 2021 בתאריכים הבאים:

ריאליגן

 • מפגש הצגה והיכרות עם מנהלת רשת הריאליגן בזום (https://us06web.zoom.us/j/82199035496?pwd=cWgwVGdFM1JiUXpna3h3UFU0RkZkdz09)
  התקיים ביום רביעי, 22/12/21, בשעה 19:00. מפגש זה אפשר לכלל המתעניינים לקבל מידע בנושא התפיסה הפדגוגית והמבנה של הריאליגן ומענה לשאלות.
 • בוקר פתוח להיכרות עם הסביבה הפיזית ברשת הריאליגן (אחוזה, מטו"ס ובית בירם) התקיים ביום שישי, 24/12/21, בשני סבבים 8:30, 10:30.
  היום הפתוח התמקד בסיור בגנים במתחמים השונים, הכרות עם צוותי הגן ושאלות נקודתיות הרלוונטיות לכל גן ומתחם.

מתחמי אחוזה ומטו"ס

 • בוקר פתוח עבור מועמדי כיתות א'-ד' התקיים ביום שישי, 31/12/21, בשלושה סבבים 8:30, 9:30, 10:30.
 • בוקר פתוח עבור מועמדי כיתות ה'-ז' התקיים ביום שישי, 24/12/21, בשלושה סבבים 8:30, 9:30, 10:30.

מתחם הדר

נכון לימים אלה ההרשמה מלאה כליל.

ניתן להירשם לרשימות המתנה לטרום רישום בלבד. ההרשמה להמתנה פתוחה למועמדים עד כיתה ז' בלבד.

לא ניתן להירשם לכיתות ח' ומעלה.

 • הגנים פועלים במסגרת יום לימודים ארוך בלבד, בין השעות 7:00 – 17:00.
 • לוח החופשות דומה ללוח חופשות מעונות היום, בשינויים קלים. התאריכים המדויקים יימסרו לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • לרשת הריאליגן יתקבלו רק ילדים המחוסנים על פי תוכנית החיסונים המלאה של משרד הבריאות.
 • לתשומת ליבכם, המעבר מהגן לביה"ס אינו אוטומטי ובמקרים של ספק ידרוש מעבר ועדת הערכה לפני כיתה א'.

כיתות א'-ד' – מרחב הזריעה

 • במתחם אחוזה ובמתחם מטו"ס ילמדו שישה ימי לימוד בשבוע.
 • במתחם הדר ילמדו חמישה ימי לימוד בשבוע (ראשון עד חמישי). מתכונת לימודים זו תאפשר בין השאר את הגדלת יחס תלמיד מורה בחלק מהשיעורים במהלך השבוע, כך שישובצו יותר מורים על אותה כמות תלמידים (כגון שלושה מורים בשתי כיתות). זהו חלק מדרכה הפדגוגית של תכנית "הריאלי 2030".

כיתות ה'-ח' – מרחב הנביטה

 • בכל המתחמים ילמדו  חמישה ימי לימוד בשבוע. מתכונת לימודים זו תאפשר בין השאר את הגדלת יחס תלמיד מורה בחלק מהשיעורים במהלך השבוע, כך שישובצו יותר מורים על אותה כמות תלמידים (כגון שלושה מורים בשתי כיתות). זהו חלק מדרכה הפדגוגית של תכנית "הריאלי 2030".

כיתות ט'-י"ב – מרחב ההנצה ומרחב הפריחה

 • בכיתות אלה במתחם בית בירם ילמדו חמישה ימי לימוד בשבוע.

תהליך הקבלה מורכב ממספר שלבים:

שלב א' – רישום באתר ההרשמה 

תשלום דמי הרשמה בסך 330 ש"חבצירוף המסמכים הבאים:

 • ת.ז של אחד ההורים – עם הספח שבו מופיעים פרטי המועמד.
 • תמונה של המועמד.
 • אבחון (אם יש).
 • עבור נרשמים מכיתה ב' ומעלה – תעודות בית הספר מהשנתיים האחרונות (שתי המחציות).
 • עבור המועמדים לגנים – תדפיס חיסונים  (מטיפת חלב או מקופת חולים).

בקשת ההרשמה תטופל רק לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים. דמי ההרשמה נועדו לתהליך הטיפול במועמדים והם אינם מוחזרים.

שלב ב' – הגרלה

 • בכל מקרה שבו יהיה עודף ביקוש מעל היצע מכסת המועמדים לרשת הריאליגן ולכיתות א' ו-ז', תתבצע הגרלה.
 • ההגרלה תכלול רק מועמדים שנרשמו ביום פתיחת ההרשמה עד השעה 13:00.
 • מועמד שייבחר בהגרלה יחל את תהליך הקבלה לביה"ס על פי המפורט מטה.
 • אחים של תלמידים הלומדים בפועל בבית הספר ועתידים ללמוד בו גם בשנה הבאה, שירשמו ביום פתיחת ההרשמה עד השעה 13:00, יוזמנו לתהליך הקבלה ללא הגרלה.
 • מועמדים שלא עלו בהגרלה יקבלו על כך הודעה, ודמי ההרשמה יוחזרו להם. במקרה כזה יוצע להם להירשם למתחם אחר, על בסיס מקום פנוי.

שלב ג' – אישור התעודות

עבור המועמדים מכיתות ב' עד ז' – הנהלת ביה"ס תעיין בתעודת המועמד/ת ותחליט על המשך תהליך המועמדות, או הפסקתו.

שלב ד' – בחינות וראיונות 

 • לריאליגן: מילוי שאלון הורים, ריאיון הורים מקוון, מפגשים קבוצתיים עם ילדכם. המפגשים יתקיימו בין סוף ינואר לאמצע פברואר. ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מידע מפורט יימסר בהמשך.
 • לכיתה א': המועמדים יוזמנו ל"צעד ריאלי ראשון" – מפגשים של מוכנות לכיתה א'. במהלך המפגשים תיבדק מוכנותם של המועמדים לכיתה א'. ההשתתפות הינה חובה. המפגשים יתקיימו  מתחילת פברואר. ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מידע מפורט יימסר בהמשך.
 • לכיתות ב'-ו': המועמדים יוזמנו לריאיון ולמבדק רמה לימודית, שיתבסס על רשימת נושאים רלבנטית לשכבת הגיל. המבדק יערך בסוף אפריל. ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מידע מפורט יימסר בהמשך.
 • לכיתות ז': המועמדים יוזמנו לראיון אישי ולבדיקת הידע והמיומנויות הלימודיות המותאמות לרמת כיתה ו'. הראיונות יתקיימו במהלך פברואר. ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מידע מפורט יימסר בהמשך.

שלב ה' – ועדת קבלה

ועדת הקבלה של ביה"ס מתייחסת לכלל נתוני המועמד.ת, בטרם מתקבלת החלטה בעניינם. מרכיב נוסף שנלקח בחשבון הוא שאלת המקומות הפנויים במתחם ובשכבה המבוקשים. מכיוון שבמרבית השכבות עולה מספר המועמדים על מספר המקומות הפנויים, יתקבלו לביה"ס המועמדים בעלי רמת ההתאמה הגבוהה ביותר מתוך כלל הנרשמים. בסיכום עבודת הוועדה יישלחו למועמדים מכתבי תשובה בדוא"ל.

בית הספר מפעיל קווי הסעה בתשלום עבור מתחם הדר בלבד  ומסלולם נקבע בהתאם לפריסה הגיאוגרפית של מגורי התלמידים. בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את קווי ההסעה בעתיד ולהתאימם לשינויים שעשויים לחול במספרי התלמידים המגיעים מאיזורים שונים או בגורמים אחרים. כל שינוי יתוכנן תוך התחשבות בתלמידים הקיימים ועדכון ההורים. להלן קווי ההסעה המתוכננים לשנה"ל תשפ"ג:

קריית ים, קריית חיים, קריית מוצקין
סביוני ים, נווה גנים, יגאל אלון, החשמונאים, ז'בוטינסקי (רכבת), פסגות ים, קריית ים משה שרת, קריית חיים מערבית בית אלפא, קריית חיים אח"י אילת, צומת הצריף.

עכו + קריית ביאליק
עכו – ויצמן, דושניצקי, צומת הום סנטר.
קרית ביאליק – צור שלום, גבעת הרקפות, שכונת סבינייה, צומת מוצארט, ק. חיים מזרחית.

קריית אתא
גבעת אלונים, גבעת טל, גבעת רם, מרכז קריית אתא, קריית בנימין.

עתלית + שכונות מערב חיפה
עתלית – שכונת הריף, גבעת הפרחים, המחתרות, דרך הים, שכונת הגורן, עתלית החדשה.
חיפה – שער העלייה, קריית שפרינצק, רמת שאול, כרמל צרפתי.

דרום חיפה + מרכז הכרמל
נאות פרס, נווה דוד, רמת הנשיא, מרכז הכרמל, רמת הדר.

דניה + אחוזה
סביוני דניה (רח' התאנה), דניה מרכז מסחרי ב', ציר אבא חושי, רמת בגין, פיק"א, רח' הראל, כיכר ורדיה.

טירת הכרמל+ קריית אליעזר
גלי כרמל, שכונת החותרים, ציר ז'בוטינסקי, ציר הרצל. 
חיפה – שדרות ההגנה, שדרות רוטשילד, הגפן.

טירת כרמל
שכונת גיורא, נווה גלים, שכונת בן-צבי, שכונת אילת הכרמל, שכונת אשכול, שכונת רמת בגין, נווה אליאס, הרדוף.

יוקנעם
שכונת ורד העמקים, שכונת גבעת אלונים, שכונת שער הגיא, שכונת גבעת יערה, שכונת המושבה החדשה גגות ירוקים, שכונת רמת יוקנעם (רחוב האלונים), שכונת נוף העמק, המושבה.

נשר
גבעת נשר, שכונת תל – חנן, רמות יצחק, ציר הטכניון, מרכז זיו, רמת חן, רמת ספיר.

נווה שאנן
שכונת נווה שאנן, נווה יוסף, חליסה.

רמת אלמוגי – רמת אלון (יתכן ויאוחד עם קו נווה שאנן)
שכונת רמת אלמוגי, שכונת רמת אלון, אינטרנציונל, חנקין.

קריית טבעון ורמת ישי
רמת ישי, טבעון קריית חרושת, קריית עמל, כפר חסידים, חטיבת כרמלי בחיפה.

זיכרון יעקב ויישובי חוף הכרמל
זיכרון יעקב – כיכר הראשונים, צומת מעין צבי, גבעת עדן, כיכר בי"ס החורש.
יישובי חוף הכרמל – קו ההסעה יאסוף ויוריד תלמידים בתחנות האוטובוס על כביש 4 בלבד  ולא ייכנס לתוך היישובים.

 • חשוב לציין כי בית הספר איננו יכול להתחייב לתת מענה לשינוי ברישום להסעות שבוצע ביוזמת המשפחה לאחר תחילת שנת הלימודים (בשל רישום מאוחר, מעבר דירה וכדו')
 • קווי ההסעה לסניפי אחוזה ומטו"ס הינם ביוזמת ובאחריות וועדי ההורים במתחמים אלה.

בראש ובראשונה לשמוח על כך, כפי שגם אנחנו שמחים לקבלו.ה

לאחר שקיבלת מאיתנו את מכתב הקבלה, עליך להסדיר את התחייבותך בהתאם להנחיות המצורפות למכתב הקבלה, כתנאי להבטחת מקום ילדך בבית ספרנו.
לצערנו, לא נוכל לשמור מקום למועמד שהוריו לא הסדירו הנדרש בזמן.

 • בראש ובראשונה – על מנת לראות מהו שכר הלימוד הצפוי לשנת הלימודים הקרובה ולאורך כל שנות הלימוד –  לסימולטור  לחצו כאן.

(לתשומת לבכם, ההנחות המשפחתיות כלולות בנתוני הסימולטור).

ביה"ס הריאלי הינו בי"ס מוכר שאינו רשמי בשכבות א'-ח' לא מתוקצב ע"י משרד החינוך, בשכבות ט'-י"ב מתוקצב ע"י משרד החינוך.

לכיתות א'-ו'

שכר הלימוד השנתי ייגבה ב-12 תשלומים של כ-1,750 ₪ לחודש (שכ"ל שנתי 21,000 ש"ח) הצמודים למדד, ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.

לכיתות ז'-ח'

עבור תלמיד אשר יחל את לימודיו בכיתה ז' ויסיים את לימודיו בכיתה י"ב, ממוצע שכר הלימוד הרב שנתי יעמוד על כ- 1,280 ש"ח לחודש (שכ"ל שנתי ממוצע 15,400 ש"ח).
שכר הלימוד השנתי הינו 32,500 ש"ח (26,500 ש"ח תשלום שוטף + 6,000 ש"ח תשלום נדחה).
שכר הלימוד השנתי ייגבה ב-12 תשלומים של כ-2,210 ₪ לחודש (שכ"ל שנתי 26,500 ש"ח) הצמודים למדד, ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.
שכר הלימוד הנדחה ייגבה ב-48 תשלומים של 250 ש"ח לחודש (3,000 ש"ח בשנה למשך ארבע שנים) כאשר התלמידים ילמדו בכיתות ט'-י"ב בהן שכ"ל נמוך יותר.
הורים המעוניינים לשלם ללא דחיית תשלומים – שכר הלימוד המלא ייגבה ב- 12 תשלומים של 2,710 ש"ח לחודש (שכ"ל שנתי 32,500 ש"ח).
בית הספר יפעל ככל יכולתו לסייע למשפחות בפריסת תשלומי שכר הלימוד.

לכיתות ט'-י"ב
שכר הלימוד השנתי יגבה ב-12 תשלומים של כ-820 ₪ לחודש (שכ"ל שנתי 6,800 ש"ח + 3,000 ש"ח שכ"ל נדחה) הצמודים למדד, ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.

שכר הלימוד עבור תלמידי הפנימייה יגבה ב-12 תשלומים של כ-820 ש"ח לחודש (שכ"ל שנתי 6,800 ש"ח + 3,000 ש"ח תוספת פנימייה צבאית) הצמודים למדד, ויכלול את כלל הפעילויות החינוכיות.

ריאליגן

שכר הלימוד יעמוד על 3,450 ₪ לחודש, צמוד למדד וישולם ב-12 תשלומים. שכר הלימוד יכלול את כלל הפעילויות בגן על-פי תכנית העבודה השנתית.
תעריף זה הינו נטו, כלומר לאחר ההחזר להורים בגין ההקצבות של משרד החינוך (במידה וישתנו ההקצבות יעודכן התעריף בהתאם).

לריאליגן
ההנחות בגן הינן הנחות משפחתיות בלבד, כדלהלן:

 • בגין אח הלומד בביה"ס – 10%
 • בעבור תאומים / אח נוסף בגן – 20%

לכיתות א' ואילך

הנחה משפחתית:
משפחות להן יותר מילד אחד הלומדים בו זמנית בביה"ס ההנחה היא:
– עבור אח שני – 6%
– עבור אח שלישי – 25%
– עבור אח רביעי ואילך – 60%
* ההנחות ינתנו לאחים הצעירים.

הנחה אישית:
על בסיס מצב סוציו-אקונומי ולאחר מילוי טופס בקשה להנחה.