מחלקת בחינות בגרות

מחלקת בחינות הבגרות בבית הספר הריאלי פועלת על פי נהלי משרד החינוך ועל פי מתווה עבודה ייחודי שנבנה בבית הספר.  המחלקה הינה הגורם המקשר בין תלמידים, בוגרים, הורים וגורמים שונים בבית הספר (הנהלה, מרכזי מקצוע, מרכזי שכבות, חונכים, יועצות)  לבין משרד החינוך על אגפיו השונים. מחלקת בחינות הבגרות מטפלת בכל הנושאים הקשורים בבחינות הבגרות ובתעודת הבגרות.

תחומי האחריות

  • בחינות הבגרות – היבחנות תלמידי בית הספר ונבחנים חיצוניים (נבחני משנה – בוגרים), תוך שמירה על תנאי היבחנות הוגנים ושוויוניים ועמידה בסטנדרטים גבוהים של ביצוע איכותי של מערך ההיבחנות.
  • הפקת תעודות הבגרות ואישורי זכאות בהתאם לחוקת הזכאות של משרד החינוך ועל פי תכנית ההיבחנות הייחודית לבית הספר.
  • טיפול בבוגרי בית הספר המעוניינים להיבחן לשם שיפור ציון או הוספת/השלמת יחידות.
  • הפקת ועיבוד נתונים לגורמי הפדגוגיה הבית ספריים – לשם הפקת לקחים בתחומי הידע השונים.

מועדי הבחינות וההרשמה אליהן

  • ההרשמה למועד החורף מתחילה בחודש אוקטובר ונסגרת בהתאם להנחיית משרד החינוך.
  • ההרשמה למועדי הקיץ מתחילה בחודש דצמבר ונסגרת בהתאם להנחיית משרד החינוך.

דרכי ההתקשרות עמנו