המכלול הפדגוגי

המכלול הפדגוגי הוא מטה מקצועי הייחודי לבית הספר הריאלי. ייעודו – להניע את ביה"ס למימוש חזונו ולטפח את העשייה החינוכית כמרכיב מרכזי בסדר היום הבית-ספרי. תפקידי המכלול הם:

  1. להניע ולקיים מהלכי פיתוח פדגוגי מתמיד, המבוססים על מחויבות לחזון בית הספר, תוך אינטראקציה עם קהילת ביה"ס.
  2. לקדם את התפתחותו הפדגוגית של הסגל החינוכי והכשרתו.
  3. ללוות את מהלכי הפיתוח הפדגוגי ותהליכי הלמידה בביה"ס באמצעות כלי מדידה והערכה, על מנת לקדם את בית הספר כארגון המצוי בלמידה ובהתפתחות מתמדת.

מבנה המכלול הפדגוגי נגזר מתפקידיו וכולל את המדורים הבאים: "פיתוח פדגוגי", "מחקר והערכה", "טיפול בפרט", ו-"תכניות בין-לאומיות". בכל אחד מהמדורים הללו מפותחות תפיסות, מטרות, עקרונות ואסטרטגיות המתוות דרכים לעיצוב סדר היום הבית-ספרי. בנוסף, אחראי הסמנכ"ל לפדגוגיה על מערך הגדנ"ע, על מחלקת "הרשמה", הספריות, ומרכזי האשכולות ותחומי הדעת.

המכלול הפדגוגי - מבנה ארגוני

 פיתוח פדגוגי

הפיתוח הפדגוגי עוסק בעיצוב מתמיד של החשיבה הפדגוגית של ביה"ס על היבטיה השונים. הוא ניזון מלימוד תיאורטי ומעשי ותפקידו ליצור מהלכים המשלבים בין צרכי המציאות לבין הידע האקדמי תוך שיח עם הקהילה. אנשי הפיתוח עוסקים בהתוויית כיוונים להתפתחות פדגוגית תוך יצירה של כלים ושל מסגרות למימושם, וכן בהובלתה של תפיסות 'הריאלי 2030',  ה'מארג' ובעיצוב מסגרות פעולה עבורן. תחומי הפיתוח נגזרים מסדר היום הבית ספרי ומשלבים היבטים פדגוגיים של התחנכות ולמידה, של ארגון וקהילה, של ערכי מוסר ושל תפיסת הידע.

מחקר והערכה

מתוך תכנית האב של בית הספר שנכתבה בשנת ה-90 להיווסדו: "ויסות עצמי ורמת מודעות גבוהה הם תנאי בסיסי לקיומו האיכותי של כל ארגון ולהתקדמותו בעולם המשתנה. לפיכך נדרשים הערכה, רפלקציה ומשוב תמידיים אשר יאפשר את הוויסות העצמי ואת רמת המודעות הנדרשת ויקדמו את בית הספר באופן מתמיד". ההתייחסות אל מערך ההערכה הבית ספרי היא כאל מכלול של תהליכי התפתחות ולמידה שיטתיים וארוכי טווח, שתכליתם:

  • לכוון את תהליכי הניהול, החינוך וההוראה בבית הספר באופן ממוקד ומדויק ככל האפשר
  • לעצב תרבות ניהולית המבוססת על נתונים ולא רק על תחושות בטן כרקע ללימוד המצב ולקבלת החלטות
  • ללמוד נקודות הראויות לשיפור או לשימור הנוגעות לכלל האוכלוסייה בבית הספר, בחתכים שונים
  • להפיק לקחים ולגזור מהם תכניות עבודה

טיפול בפרט

מטרתו של הטיפול בפרט היא לתת מענה להטרוגניות של התלמידים ולתמוך בצרכים המיוחדים שלהם היכן שניתן. צוות הטיפול בפרט כולל פסיכולוגיות, יועצות, ומורות שילוב.

מערכת הטיפול בפרט מסייעת לתלמידים להתמודד עם האתגרים המשתנים לאורך מסלול התפתחותם במהלך שנות לימודיהם בבית הספר, ובהם דחיית סיפוקים, אתגרי גיבוש הזהות ודימוי עצמי, אתגרי קשב וריכוז, פיתוח תחושת מסוגלות וטיפוח מיומנויות ה SEL – למידה רגשית – חברתית. מעבר לשעות השילוב שניתנות לילדים הזכאים לכך, מתקיימות בבית הספר מעת לעת תכניות שונות לטיפוח כישורי חיים.

עבור תלמידים מחוננים ותלמידים נוספים המצטיינים במהלך שנות לימודיהם בלימודי המתמטיקה והמדעים מוצעות מסגרות העשרה – חלקן במסגרת בית הספר וחלקן מחוץ לו. בין תכניות אלה מתקיימת כיתה מתמטית בהדר, כיתה מדעית במתחם מטו"ס, ופיזיקה מחקרית בבית – בירם. בפני תלמידים בעלי כישורים המעוניינים בכך,  עומדת גם לעתים האפשרות להשתלב בתכניות חיצוניות המתקיימות במוסדות אקדמיים (כגון תכנית "אתגר") בהתאמה לכישוריהם וגילם. 

פיתוח תכניות חינוך בין לאומיות

  • תכניות תאומות בשיתוף בתי ספר יהודיים בבוסטון, בקליפורניה, בניו-יורק, בלונדון, באתונה, במוסקבה ובבואנוס איירס בסוגיות של זהות ועמיות יהודית.
  • תכניות לימוד בשיתוף בתי ספר לא יהודיים בסוגיות של סובלנות וחתירה לשלום – על בסיס ערכים הומניסטיים אוניברסליים, שיש בהם חינוך לדמוקרטיה בעידן הגלובלי. קהילות בגרמניה, בפולין ובסלובניה.
  • תכניות גרשון אבנר לשגרירים צעירים – תכניות מנהיגות להכשרת קולות חדשים בתקשורת וקידום דיאלוג ושיח בין-תרבותי בסוגיות של זהות וציונות.

צוות המכלול הפדגוגי

הנהלה

פיתוח פדגוגי

זוהר גינוסר

זוהר גינוסר

הסמנכ״ל לפדגוגיה
נביט בן דוד

נביט בן דוד

מזכירת המכלול הפדגוגי ורשת הריאליגן
ד״ר עירית אהרון

ד״ר עירית אהרון

מובילת פיתוח פדגוגי
טל אורון

טל אורון

מו״פ והערכה
ניר זינגר

ניר זינגר

פדגוגיה מתוקשבת

מחלקת הרשמה

גדנ"ע

רקפת טל

רקפת טל

מנהלת שיווק והרשמה
אלה דימנט

אלה דימנט

רכזת הרשמה בכירה
יערה כהנוב

יערה כהנוב

רכזת הרשמה
עומר יגאל

עומר יגאל

מנהל הגדנ״ע